Δελτίο Τύπου 31/05/2011Προκήρυξη προγράμματος «Αριστεία» για την ενίσχυση των άριστων επιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκηρύσσει το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ. Προθεσμία υποβολής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research). Επιπλέον, η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» επιδιώκει την επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η πρόταση.

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» εντάσσεται στον πρώτο στρατηγικό πυλώνα της νέας πολιτικής της έρευνας: «Ενίσχυση της έρευνας-ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό».

Ανταποκρίνεται στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καθώς απαντά στην ανεπάρκεια χρηματοδότησης αυτού του είδους της ερευνητικής δραστηριότητας την τελευταία εξαετία. Αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη περιοδικής και τακτικής χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας, κάτι που έχει θέσει ως στόχο το Υπουργείο Παιδείας.

Η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός σταθερού και αξιοκρατικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα με τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης και τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Αποβλέπει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος στην χώρα.

Οι επιλογές θα γίνουν από επιτροπές κριτών της αλλοδαπής με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC) και του National Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την κατοχύρωση ελληνικών ευρεσιτεχνιών, με κατευθείαν χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ για κατοχύρωση και μελλοντική εκμετάλλευση.

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, η επένδυση στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης, προόδου και διασφάλισης ενός καλύτερου επιπέδου ποιότητας ζωής μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Η γνώση αποτελεί τόσο ιδιωτικό, όσο και δημόσιο αγαθό. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί την ασφαλέστερη - αλλά ίσως και τη μόνη μακροχρόνια δυνατή - αντιμετώπιση του «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις