ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.


Ταχ. Δ/νση:
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες
Ρήγας Γεωργακόπουλος

Τηλέφωνο:
210 344 2234
210 344 3605/3285

email:

 

Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας

Μαρούσι,   19 -09- 2013
Αριθ.Πρωτ.           Βαθμός Προτερ
         132766 /Γ1


ΠΡΟΣ:
1.      Περιφερειακούς  Δ/ντες  Π.Ε.   της  χώρας  (έδρες  τους)
2.      Προϊσταμένους Επιστημονικής και       Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε.
 (έδρες  τους)
3.      Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. (έδρες τους)

ΚΟΙΝ.: 
  • Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. της Χώρας     
               (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων)


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων δημοτικών σχολείων»

Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1.      Με την με αριθμ. Φ.50/267/ 131333 /Γ1/17-09-2013 εγκύκλιο, δίνονται γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση και σύνταξη των Ωρολογίων Προγραμμάτων στα Ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
2.      Στα Ολοήμερα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Προγράμματος συντάσσεται μόνο με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70, που υπηρετούν στο σχολείο καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Η με αριθμ. 125334/Γ1/09-09-2013 Υ.Α. είναι σε ισχύ.


Εσωτερική διανομή                                                                             Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                             ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
-Δ/νση Προσωπικού Π.Ε                                 
-Γ.Ε.Π.Ο.
-Δ/νση Σπουδών Π.Ε.,Τμήμα Δ’


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις