Τι ορίζουν οι οδηγοί των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τους αναπληρωτές


Το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει μέσω του ΕΣΠΑ στην πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων.Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μέσω του ΕΣΠΑ για τις ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων όπως «Παράλληλη στήριξη», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» δεν έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν σε τμήματα γενικής παιδείας, αφού η πρόσληψή τους και η μισθοδοσία τους αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Μάλιστα σύμφωνα με τους οδηγούς των εν λόγω προγραμμάτων ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όπου τοποθετείται ο εκπαιδευτικός έχει στην ευθύνη του την καταχώριση των παρουσιών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΔ) για τους εκπαιδευτικούς των Ειδικών Δράσεων. Συγκεκριμένα καταχωρούνται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις (παρουσιολόγια) των σχολικών μονάδων.

Από τεχνικής λοιπόν απόψεως δε μπορεί ένας εκπαιδευτικός να τοποθετηθεί και σε προγράμματα γενικής παιδείας, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με τη μισθοδοσία του. Η απαγόρευση απασχόλησης των αναπληρωτών του ΕΣΠΑ στο κανονικό πρόγραμμα ορίζεται και από έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών δράσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων, που ανάμεσα στα άλλα αναφέρουν τα ακόλουθα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και το ωράριο τους.

Οι Εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Α) με πλήρες ωράριο διδασκαλίας ή/και
Β) με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας ή/και
Γ) ωρομίσθιοι

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας στο ίδιο σχολείο, τότε οι εκπαιδευτικοί διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου και σε άλλα σχολεία μόνο για την Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Άξονας Προτεραιότητας 1, Άξονας Προτεραιότητας 2 και Άξονας Προτεραιότητας 3», δηλαδή Παράλληλη Στήριξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δύναται να παρέχουν και: α) ενισχυτική διδασκαλία και β) υποστήριξη άλλου/ων μαθητή/των με εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Ν. 3966/2011, άρθρο 56. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι ίδια με των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιων των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Απαγόρευση απασχόλησης σε κανονικό πρόγραμμα ορίζει και ο οδηγός του προγράμματος «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Παρατίθεται το σχετικό τμήμα:

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απασχολούνται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας ή ως ωρομίσθιοι. Το ωράριο διδασκαλίας μπορεί να καλυφθεί με ανάθεση διδακτικών ωρών σε ένα ή περισσότερα σχολεία (Γυμνάσια - Λύκεια) μόνο για τη συγκεκριμένη Πράξη, μετά από πρόταση του οικείου ΠΥΣΔΕ και απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ήδη υπάρχει καταγγελία ότι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής έχει τοποθετηθεί και σε κανονικό πρόγραμμα σχολείου για την κάλυψη του ωραρίου του, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση πολλών αναπληρωτών γενικής παιδείας που διαπιστώνουν ότι με πιστώσεις του ΕΣΠΑ για την ειδική αγωγή καλύπτει το Υπουργείο κενά και σε τμήματα γενικής παιδείας.

news.gr
via http://www.pelop.gr/?page=article&srv=11&DocID=136832
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις