Με αφορμή την τροπολογία για την Ειδική Αγωγή που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 20-8-2016, τρεις διαφορετικοί Σύλλογοι Αναπληρωτών ΕΑΕ  κατέθεσαν ο καθένας θέσεις και προτάσεις, που θεωρεί ότι διακατέχονται από αίσθημα δικαίου και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής.
1) Αναπληρωτές Καθηγητές Ειδικής Αγωγής  
Μόνιμες προσλήψεις καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης στις δομές της δευτεροβάθμιας.
Να ορίζεται με σαφήνεια ότι οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με τεκμηριωμένη βάσει τίτλων σπουδών ειδική επιστημονική γνώση (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά).
Να παραμείνει ως ακαδημαϊκό κριτήριο το μεταπτυχιακό της Σχολικής Ψυχολογίας.
Να εξαντλούνται πρώτα οι πίνακες εκπαιδευτικών ΕΑΕ και στη συνέχεια εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, να συμπληρώνονται με εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης.
Να παραμείνει σε ισχύ ένας πίνακας ανά ειδικότητα με την σήμανση ειδικότητα .50 από τον οποίο να προσλαμβάνονται καθηγητές ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας και ο οποίος θα καταρτίζεται από καθηγητές που πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος καθεστώτος.
Να παραμείνουν σε ισχύ τα σεμινάρια 400 ωρών έως το 2010.
Να μην υπάρξει καμία μεταβολή στο πρόγραμμα σπουδών των σχολικών δομών ΕΑΕ.
Προτείνουμε ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις δομές ΕΑΕ να είναι τρεις (3) και ο μέγιστος οχτώ (8) προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των διδακτικών προγραμμάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή, και να διασφαλίζονται οι συνθήκες σωματικής ασφάλειας των μαθητών.
Βασική μας αρχή είναι η συνδιαμόρφωση των εφαρμοσμένων πολιτικών για την παιδεία μέσα από γόνιμο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην Ειδική Αγωγή μερών (καθηγητές, μαθητές, γονείς, πολιτική ηγεσία, δεξαμενές σκέψης) κι ως εκ τούτου παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργείου ώστε να συμβάλουμε στην αναβάθμιση της ειδικής αγωγής. Κύριο και αποκλειστικό μέλημα μας είναι η ποιοτική συνεισφορά και η καθημερινή βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών.
2) Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η τροπολογία καταρχάς επιλύει ένα δίκαιο αίτημα των μόνιμων συναδέλφων οι οποίοι με επιπρόσθετα προσόντα (διδασκαλείο ή μεταπτυχιακά) στελεχώνουν χρόνια τις δομές της ειδικής αγωγής. Διασφαλίζει λοιπόν τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών αυτών κάτι που θεωρούμε απολύτως δίκαιο.
Με βάση και την αιτιολογική έκθεση του υπουργείου η οποία αναφέρει ότι “παρέχεται η δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ σε ισότιμη βάση με τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71” δρομολογείται το παραπάνω με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αναπληρωτές. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας με τον Υπουργό Παιδείας ζητήσαμε εξίσωση των δικαιωμάτων των κατόχων μεταπτυχιακών στην ειδική αγωγή με των κατόχων βασικού πτυχίου κάτι που με την τροπολογία αυτή αρχίσει να υφίσταται αφού αποκτούν δικαίωμα διορισμού και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με επιπρόσθετα προσόντα όπως αυτά ορίζονται.
Αναλυτικότερα τώρα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της τροπολογίας παρατηρήσαμε ότι τα σεμινάρια των 400 ωρών δεν εμπεριέχονται στα κριτήρια της στελέχωσης των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στην παράγραφο 2.α., ενώ εμπεριέχονται στις περιπτώσεις αποσπάσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 21, παρ. 4. αα. Από την πλευρά μας υπερασπιζόμαστε του συναδέλφους με τα σεμινάρια των 400 ωρών (μέχρι το 2010) οι οποίοι έπραξαν με βάση το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τους υποστηρίξαμε ως Πρωτοβουλία για την Ισονομία και τη Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση πέρυσι στη Γ.Σ της ΔΟΕ και δεν πρόκειται να άρουμε την υποστήριξη αυτή σε συναδέλφους που το μόνο τους έγκλημα ήταν να ακολουθήσουν τους ισχύοντες νόμους για να εργαστούν.
Αντίθετος είναι ο σύλλογος μας σε ότι αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 της τροπολογίας και συγκεκριμένα το εε που και το γ της παραγράφου. Εκεί γίνεται λόγος για δικαίωμα απόσπασης σε δομές της ειδικής αγωγής εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (εε) και εκπαιδευτικών χωρίς κανένα προσόν στην ειδική αγωγή με την υποχρέωση της παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους αρμόδιους φορείς (γ). Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπ/κων Π.Ε. υποστηρίζουμε ότι κανένας μόνιμος συνάδελφός μας δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποσπαστεί σε δομές της ειδικής αγωγής χωρίς να κατέχει πριν την απόσπασή του κάποιο προσόν, εφόσον υπάρχουν αναπληρωτές με επιπρόσθετα προσόντα στην ειδική αγωγή.
Μετά από επικοινωνία μας με το Υπουργείο Παιδείας και διατύπωση των θέσεών μας υψηλόβαθμα στελέχη του μας ενημέρωσαν ότι στην παράγραφο 4 έγινε μία προσπάθεια να οριστούν τα “λιγότερα προσόντα” και ότι αυτό που αφορά την ενισχυτική διδασκαλία μπορεί να αφαιρεθεί. Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών χωρίς επιπρόσθετα προσόντα μας ενημέρωσαν ότι αυτό το εδάφιο αυτό προϋπήρχε στο νόμο 1566/85 και ο σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι δε θα μείνουν ποτέ σχολεία των δομών της ειδικής αγωγής χωρίς εκπαιδευτικούς. Μάλιστα μας τόνισαν ότι το ίδιο ισχύει και στους αναπληρωτές, ότι δηλαδή όταν εξαντλούνται οι πίνακες των ατόμων με επιπρόσθετα προσόντα τότε λαμβάνουν σειρά εκπαιδευτικοί με λιγότερα ή καθόλου επιπρόσθετα προσόντα ώστε να λειτουργήσουν εύρυθμα οι δομές της ειδικής αγωγής.
Σε πρότασή μας το άρθρο αυτό να προβλέπει ΠΡΩΤΑ την εξάντληση του πίνακα αναπληρωτών με επιπρόσθετα προσόντα και στη συνέχεια να δίνεται απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς επιπρόσθετα προσόντα μας απάντησαν ότι είναι λογική και δίκαιη παρόλα αυτά δε μπορεί να γίνει λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων προηγούνται αυτών των αναπληρωτών.
Εξηγήσαμε ότι οι ενστάσεις μας έχουν να κάνουν με την πιθανότητα απόσπασης εκπαιδευτικών χωρίς επιπρόσθετα προσόντα στις δομές της ειδικής αγωγής λόγω των πλεονασμάτων εκπαιδευτικών σε διάφορες περιοχές, αποσπάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά για τους μαθητές αυτών των δομών και θα μειώσουν δραματικά τις θέσεις των αναπληρωτών. Η απάντηση ήταν πώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού στην εκπαίδευση, άρα δεν μπορούν να αποκτήσουν οργανικές θέσεις παρά μόνο εάν διδάξουν για 5 έτη στις δομές της ειδικής αγωγής.
Υπολογίζοντας ότι φέτος θα ξεκινήσουν οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση μας καθησύχασαν ότι δεν κινδυνεύουν οι εκπαιδευτικοί από το εδάφιο αυτό. Έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε και πάντα το συγκεκριμένο εδάφιο και οι αποσπάσεις ήταν ελάχιστες (μεταθέσεις + αποσπάσεις ήταν 196 στο σύνολο). Αν και πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο εδάφιο δεν αποτελεί υπόγειο τρόπο για να γεμίσουν οι δομές της ειδικής αγωγής αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και να μειωθεί ο αριθμός των αναπληρωτών της ειδικής αγωγής, αφού το Υπουργείο θα αναγκαστεί να προσλάβει αναπληρωτές στη θέση των αποσπασμένων, εντούτοις ζητήσαμε από το Υπουργείο είτε να αφαιρεθεί είτε να τροποποιηθεί.
Συμπερασματικά, η τροπολογία που κατατέθηκε κινείται στην θετική κατεύθυνση όσον αφορά τη διασφάλιση των οργανικών θέσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών που εργάζονται τόσα χρόνια στις δομές της ειδικής αγωγής. Επίσης θετικό είναι ότι ανοίγει το δρόμο για ίσα δικαιώματα μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών στην ειδική αγωγή με των κατόχων βασικού πτυχίου αφού η αιτιολογική έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά: “...κατοχυρώνεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα που συνίστανται σε εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ, πολύχρονη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση στην ΕΑΕ να υπηρετούν σε δομές ΕΑΕ, ισότιμα με εκπαιδευτικούς-κατόχους βασικών τίτλων σπουδών στην ΕΑΕ.” Αντίθετα αρνητικό είναι ότι υπάρχει παράθυρο απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς επιπρόσθετα προσόντα σε δομές της Ειδικής Αγωγής πριν την εξάντληση των πινάκων των αναπληρωτών με επιπρόσθετα προσόντα και ότι φαίνεται να αδικούνται οι κάτοχοι των σεμιναρίων των 400 ωρών μέχρι το 2010.
Δηλώνουμε λοιπόν ότι θα στηρίξουμε την τροποποίηση στη διαβούλευση αλλά και στις επαφές μας με αρμόδιους φορείς τονίζοντας τα θετικά της σημεία και προσπαθώντας και πιέζοντας να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν τα αρνητικά της σημεία όπως τα εξηγήσαμε παραπάνω.
3) Απόφοιτοι Τμημάτων Ειδικής Αγωγής
Άμεση απόσυρση της τροπολογίας που συνθλίβει μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71. Η αποσπασματικότητα νομοθετικών διατάξεων, χωρίς τη διεξαγωγή ενός εθνικού διαλόγου για μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής.
 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του παρόντος σ/ν,
«Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 και κατέχουν την ανωτέρω εξειδίκευση στην ΕΑΕ, παρότι στελέχωναν εξαρχής και συνεχίζουν να στελεχώνουν και να στηρίζουν τις δομές ΕΑΕ (οι κλάδοι αυτοί συνιστούν τους αρχαιότερους κλάδους ΕΑΕ) και κατά συνέπεια έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην εδραίωση και εξέλιξη της ΕΑΕ στη χώρα μας, έτυχαν τα τελευταία χρόνια άνισης και αδικαιολόγητης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, οι καταργούμενες διατάξεις τους στερούσαν ολικώς τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ. Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων αποκαθίσταται η νομιμότητα κατοχής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και επανέρχεται η κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται παρά την κατάργηση των κλάδων αυτών στις δομές ΕΑΕ.».
 Στα παραπάνω μπορεί κανείς να εντοπίσει τις εξής αντιφάσεις:
1) Οι ΠΕ60 και ΠΕ70 από τη μια «στελεχώνουν εξαρχής και συνεχίζουν να στελεχώνουν και να στηρίζουν τις δομές ΕΑΕ…» , ενώ από την άλλη παρουσιάζονται ως θύματα μιας άνισης μεταχείρισης, αφού «οι καταργούμενες διατάξεις τους στερούσαν ολικώς τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ». Πώς γίνεται αυτός που στερήθηκε τη δυνατότητα υπηρέτησης σε κάποια δομή να συνεχίζει να τη στελεχώνει και να τη στηρίζει, είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής;
2) Αφού «Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων αποκαθίσταται η νομιμότητα κατοχής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ» και επομένως αμφισβητείται η ίδια η «νομιμότητα» προηγούμενου νόμου (Ν. 3966/2011), πώς γίνεται όχι μόνο να μην έχει χαθεί ούτε μία οργανική θέση εκπαιδευτικού ΠΕ70 και ΠΕ60 στην ΕΑΕ έως σήμερα αλλά και να μην έχει μονιμοποιηθεί στο ΥΠΠΕΘ ούτε ένας ΠΕ71 ή ΠΕ61;
3) Το ότι «επανέρχεται η κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται παρά την κατάργηση των κλάδων αυτών στις δομές ΕΑΕ» εμπεριέχει από μόνο του την τραγική αλήθεια της μη εφαρμογής των νόμων στη χώρα μας. Αλλά αφού οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, ποιος ο λόγος να συνταχθεί ένας νέος που επαναφέρει κάτι που δεν σταμάτησε να ισχύει ποτέ, όπως η αδιαλείπτως εφαρμοζόμενη «κανονικότητα» στις υπηρεσιακές μεταβολές; Μήπως για να συμπεριληφθούν κάποια επιπλέον προσόντα (όπως σεμινάρια αδιευκρίνιστης διάρκειας και εμπειρία στην ενισχυτική διδασκαλία) ή για να συμπληρωθεί το εδάφιο της μη απαιτούμενης κατοχής ειδικών προσόντων για την απόσπαση των μόνιμων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ;
4) Άκρως αντιφατική και αβάσιμη είναι για πολλούς λόγους και η άποψη πως η έως τώρα μεταχείριση των ΠΕ70 και ΠΕ60 στην ΕΑΕ υπήρξε άδικη και άνιση  σε σύγκριση -προφανώς- με τους ΠΕ61 και ΠΕ71. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τους δύο κλάδους, θα διαπιστώσουμε πως εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια ισχύουν τα εξής:
α) Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ έχουν διενεργηθεί για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων εκτός των ΠΕ61 και ΠΕ71.
β) Έχουν μονιμοποιηθεί στην εκπαίδευση χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί, με ή χωρίς εξειδίκευση στον κλάδο τους ή στην ΕΑΕ, αλλά ούτε ένας ΠΕ71 ή ΠΕ61.
γ) Δεν υπάρχει ούτε ένας δάσκαλος ΠΕ70 που να έχει υπηρετήσει 15 έτη αποκλειστικά ως αναπληρωτής και να μην του έχει δοθεί η δυνατότητα μόνιμου διορισμού, αφού εκατοντάδες δάσκαλοι ΠΕ70 μονιμοποιήθηκαν ακόμη και χωρίς επιτυχία ΑΣΕΠ μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια.
δ) Ο Ν. 3966/2011 έδωσε τις οργανικές θέσεις ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκείνους που έχουν βασικό τίτλο σπουδών Δασκάλου ή Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71 και ΠΕ61), όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, από τους πτυχιούχους των οποίων δεν απαιτούνταν ποτέ η κατοχή επιπλέον προσόντων -πέραν του βασικού πτυχίου- για την κατάληψη θέσης στον κλάδο τους ή τη συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Οι θέσεις μετονομάστηκαν σε ΠΕ71 και ΠΕ61, αλλά α)ποτέ έως σήμερα δεν υπήρξε μονιμοποίηση των εν λόγω κλάδων στο Υπουργείο Παιδείας και β) ποτέ δεν χάθηκε ούτε μία οργανική θέση ΕΑΕ από τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής.
ε) Με το παρόν νομοσχέδιο το ΥΠΠΕΘ ισχυρίζεται πως κατανέμει δικαιότερα τις οργανικές θέσεις ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τη μια δίνοντας  στους ΠΕ70 και ΠΕ60 απεριόριστες δυνατότητες οργανικότητας, κινητικότητας και ευελιξίας μεταξύ ειδικής και γενικής αγωγής και από την άλλη αφαιρώντας το βασικό δικαίωμα των ΠΕ71 και ΠΕ61 να καταλαμβάνουν  οργανικές θέσεις στον κλάδο που έχουν αποκλειστικά και εξαρχής σπουδάσει. Στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος προσλήψεων, της ισότιμης μεταχείρισης και της προώθησης της συνεκπαίδευσης διερωτόμαστε λοιπόν: Εκπαιδευτικοί ΠΕ71 και ΠΕ61 με συμμετοχή σε «προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης» (άρθρο 21, Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ – υπηρεσιακές μεταβολές,  παράγραφος 4γ) θα αξιοποιούνταν αντίστοιχα για τη στελέχωση δομών Γενικής Εκπαίδευσης από το ΥΠΠΕΘ ελλείψει εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70;
Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και ας αντιληφθούμε επιτέλους ποιος πραγματικά αδικήθηκε στον χώρο της ΕΑΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια και για ποιον επιδιώκεται μια νέα άνιση μεταχείριση ακόμη και σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις