Τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ονόματα)
Η θητεία ξεκινά από σήμερα 25-09-2018 και λήγει στις 31-07-2021

Με αποφάσεις που υπέγραψαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2018 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ. (Πρόκειται για νέο θεσμό στη θέση των Σχολικών Συμβούλων). Η ανάληψη υπηρεσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου θα γίνει το αργότερο εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης δηλ. έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
​Η θητεία των παραπάνω Συντονιστών λήγει την 31η Ιουλίου 2021.
Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ 176 τ.Α’/16-12-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018).
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.
Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί διαγράφονται, μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, από τον οικείο πίνακα επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις