Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης»


Ορίζουμε και τοποθετούμε στη θέση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, τους κάτωθι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με τους αναπληρωτές τους, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2021 ως εξής:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ανταμπούφης Νικόλαος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του τον Τσουρή Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Νέζη Μαρία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον Χαβιάρη Πέτρο εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Μπαλτά Βενετία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02 με αναπληρώτριά της την Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70
γ) 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Καράμηνας Ιγνάτιος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτρια του την Σακκά Βασιλική, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02
δ) 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Καμήλος Νικόλαος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Θεριανό Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ78
ε) 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Ξάνθη Χαρίκλεια, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ80, με αναπληρώτρια της την Ευθυμιουπούλου Αγαπούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ60
στ) 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Πεφάνης Παναγιώτης , εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ04, με αναπληρωτριά του την Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου Τσάκαλος Μιχαήλ, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Αναγνώστου Ευστράτιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου Συρρής Ιωάννης, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86, με αναπληρωτή του τον Βούλγαρη Σταμάτιο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας Παπαδάκης Σπυρίδων, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86, με αναπληρωτή του τον Μάνεση Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας Σούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Παπαγιάννη Γεώργιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ80.
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου Δήμου Ανδρέας, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ04, με αναπληρώτριά του την Σακελλαροπούλου Ευδοξία, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας Δοδοντσάκης Γεώργιος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή του τον Κωτούλα Βασίλειο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Παχή Όλγα, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον Μπεσίρη Δημήτριο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Κουμαριώτου Διονυσία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον Αλεξανδράτο Γεώργιο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Ζησοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ60, με αναπληρωτή της τον Βέτσιο Ελευθέριο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Ζάγκα Ελευθερία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρώτριά της την Βασιλειάδου Όλγα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ11.
γ) 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Γραίκος Νικόλαος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Βενάρδο Παντελή, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03.
δ) 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Πράμας Χρήστος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Σαρηβασιλείου Χαράλαμπο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ11.
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Βιδάκη Ειρήνη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή της τον Κανέλλο Ιωάννη, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03.
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου Τσαβαλά Ειρήνη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτριά της την Μαχαιρίδου Μαρία, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ11.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου Ψαράς Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτριά του την Φατσέα Αδαμαντία, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ11.
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου Κόνδης Γεώργιος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ78, με αναπληρώτριά του την Γκίνη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Μαρκαντώνης Χρίστος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον Πανταζή Γεώργιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ04.
Στους οργανωτικούς Συντονιστές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015(Α΄ 176) και του ν. 4547/2018 (Α΄102).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις