• Ράνια Χιουρέα, (2012). «Θέματα Ειδικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο», στο "Βοηθήματα εκπαιδευτικών μικρών παιδιών", 1ος τόμος: "Διαχείριση προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο για την ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό" συλλογικής έκδοσης, Επιμέλεια: Ε. Μέλλου (σελ. 206-2014) Αθήνα. ISBN: 978-618-80453-1-6.
 • Ράνια Χιουρέα, (2011). «Η σχολική ένταξη παιδιών με προβλήματα όρασης», στο "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" (σελ. 248-256). ΥΠΔΒΜΘ-Ειδ. Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων, Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (2011). «Προβλήματα όρασης: Πληροφορίες για τη φύση των ιδιαιτεροτήτων και υποστηρικτικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση», στο "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" (σελ. 226-247). ΥΠΔΒΜΘ-Ειδ. Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων, Αθήνα.
 • Χιουρέα, Ράνια. (2011). α) Δελτίο Ατομικότητας Τυφλού μαθητή β) Δελτίο Ατομικότητας μαθητή με χαμηλή όραση (Αμβλύωπα) στο «Δειγματικό Υλικό» (σελ. 63-80). Αθήνα: Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ-Δ/νση Ειδ. Αγωγής, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 • Ουρανία Χιουρέα, (2010). «Συγκριτική μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας τυφλών μαθητών Α΄ δημοτικού», στο "Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση", Συλλογικός τόμος, Επιμέλεια: Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε. & Στρογγυλός, Β., (σελ. 47-62) Αθήνα. ISBN: 978-960-9405-29-4.
 • Ράνια Χιουρέα, (2009). «Εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη των μαθητών με προβλήματα όρασης», Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (2009). «Η γραφή Braille για βλέποντες», Αθήνα. 978-960-92755-1-4.
 • Ράνια Χιουρέα, (2006). «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Διδακτικές εφαρμογές στα Δημοτικά Σχολεία της 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής σχολ. έτος 2003-2004» Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε., Αθήνα. ISBN: 960-208-729-3.
 • Ράνια Χιουρέα, (1998). «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση των Τυφλών στην Ελλάδα», Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα. ISBN: 960-7097-63-7
 • Ράνια Χιουρέα, (2000). «Πώς θα προετοιμάσουμε για το σχολείο ένα παιδί με προβλήματα όρασης», Σημειώσεις μαθήματος, ΙΕΚ Αγ. Αναργύρων, Αθήνα .
 • Ράνια Χιουρέα, (2000). «Συμβολογραφία Braille Μαθηματικών - Φυσικής -Χημείας του Δημοτικού», Αθήνα . ISBN: 978-960-92755-0-7.
 • Ράνια Χιουρέα, (1999). «Δραστηριότητες και βοηθήματα για τη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης σε τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές», Σημειώσεις σεμιναρίου, ΜΔΔΕ, Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (1999). «Η Πρώτη ανάγνωση για τυφλούς μαθητές», Σημειώσεις σεμιναρίου, ΜΔΔΕ, Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (1999). «Η Πρώτη ανάγνωση για αμβλύωπες μαθητές», Σημειώσεις σεμιναρίου, ΜΔΔΕ, Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (1999). «Κατασκευή διδακτικού – εποπτικού υλικού και βιβλίων για τυφλούς μαθητές», Σημειώσεις σεμιναρίου, ΜΔΔΕ, Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, Γ. Μενεΐδης, Μ. Ευδοκάκης, Μ. Τσαγκαράκη, (1990). «Συμβολογραφία Μαθηματικών-Φυσικής-Χημείας του Δημοτικού σχολείου στο σύστημα Braille», Κ.Ε.Α.Τ.-Π.Ι., Αθήνα.
 • Ράνια Χιουρέα, (1990). «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση των Τυφλών στην Ελλάδα», Σημειώσεις από παραδόσεις-εισηγήσεις στο Παν/μιο Πάτρας.
 • Ράνια Χιουρέα, (1990). «Το σύστημα Braille», Σημειώσεις από παραδόσεις-εισηγήσεις στο Παν/μιο Πάτρας.
 • Ράνια Χιουρέα, (1990). «Η Πρώτη ανάγνωση για τα τυφλά παιδιά», Σημειώσεις από παραδόσεις-εισηγήσεις στο Παν/μιο Πάτρας.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • Ράνια Χιουρέα, Μαρία Τσαγκαράκη: Για τους τυφλούς μαθητές της Α΄ Δημοτικού που διδάσκονται το σύστημα Braille, σειρά 3 βιβλίων για το μάθημα της Γλώσσας και 2 συνοδευτικών τετραδίων ακήσεων:Α. «Εικόνες για συζήτηση»
  Β. «Προασκήσεις Ανάγνωσης»
  Γ. «Γνωριμία με γράμματα και με διγράμματες συλλαβές και δισύλλαβες λέξεις»।

 • ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:Α. «Μαθαίνω να γράφω»
  Β. «Ασκήσεις Γλώσσας»
  (Με έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε χρήση των τυφλών μαθητών από το σχολ. έτος 1991-92).
 • Ράνια Χιουρέα, Γιάννης Μενεΐδης, Μαρία Τσαγκαράκη, Μανώλης Ευδοκάκης: «Συμβολογραφία Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας για χρήση των τυφλών μαθητών του δημοτικού σχολείου». (Με έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε χρήση των τυφλών μαθητών της Ελλάδας, από το 1991).
 • Διασκευή – προσαρμογή στις ανάγκες των τυφλών μαθητών - μεταγραφή στο σύστημα Braille και ανάγλυφη εικονογράφιση των περισσότερων σχολικών βιβλίων του δημοτικού (Ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ με την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου):
 • Βιβλία και Τετράδια Εργασιών Γλώσσας όλων των τάξεων
 • Βιβλία Μαθηματικών όλων των τάξεων
 • Βιβλία και Τετράδια Εργασιών Μελ. Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄τάξεων
 • Βιβλία και Τετράδια Εργασιών Φυσικών Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων
 • Βιβλία Γεωγραφίας Ε΄και ΣΤ΄τάξεων
 • Βιβλία Ιστορίας Γ΄ και Δ΄ τάξεων
 • Τετράδιο Ιστορίας ΣΤ΄τάξης
 • Βιβλίο Θρησκευτικών Δ΄τάξης.


 • Μαθηματικά Α΄τάξης: Αναθεώρηση - διασκευή – προσαρμογή - ανάγλυφη εικονογράφιση (1998)

 • Μαθηματικά Β΄ τάξης: Αναθεώρηση - διασκευή – προσαρμογή - ανάγλυφη εικονογράφιση (1999)

 • Στα πλαίσια του σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής του ΜΔΔΕ: «Κατασκευή διδακτικού-εποπτικού υλικού και βιβλίων για τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές», καθοδήγηση – εποπτεία και γενική επιμέλεια συγγραφής και έκδοσης 3 βιβλίων Braille προσχολικής αγωγής για τα τυφλά παιδιά του Νηπιαγωγείου:
  Α. «Πού είναι; πού είναι;» (Διδασκαλία προμαθηματικών εννοιών - Δεκέμβριος 1999)
  Β. «Οι πρώτοι μου αριθμοί» (Δεκέμβριος 1999)
  Γ. «Τα πρώτα μου γράμματα» (Γνωριμία με τη γραφή Braille – Απρίλιος 2002)

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις