Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ειδική αγωγή
07/06/2010


Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επενδύει στην υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της στήριξης νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την αναγνώριση και απαλοιφή των εμποδίων στην τάξη, ξεκινάει συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρώτο σημαντικό βήμα για τη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα του όλου σχεδιασμού είναι να καταγραφούν σε Βάση Δεδομένων όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Το ολοκληρωμένο αυτό ηλεκτρονικό μητρώο θα βοηθήσει ώστε να προσαρμοστεί ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Επιπλέον, ξεκινά προσπάθεια αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να γίνει κατάλληλο και προσβάσιμο από όλους. Τα σχολικά εγχειρίδια για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν:
- προβλήματα όρασης (τυφλοί και αμβλύωπες)
- προβλήματα ακοής
- κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
- μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση
- αυτισμό

Πέραν αυτών, με βάση τα στοιχεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την ανάγκη που διαπιστώνεται, σχεδιάζεται υψηλών προδιαγραφών επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και διαρκή επιστημονική ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις πρακτικές του Προγράμματος.

Το επιμορφωτικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης αλλά και το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα συναφή Προγράμματα θα συγκεντρωθεί και θα αξιοποιηθεί μέσω της μεγάλης ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Η Επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης αφορά όλους και έχει στόχο να καλύψει τις διαφορετικές και πολύμορφες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύονται 3 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Αγωγή: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες», «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις