Δελτίο Τύπου 09/12/2010Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» διευκρινίζουμε:

Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται με σαφήνεια στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Δ΄ προγραμματική περίοδο.

Συγκεκριμένα:

1. Τα 43 εκ. ευρώ δεν αφορούν δημοσιότητα. Αφορούν στην υποχρεωτική προβλεπόμενη Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος, όπως συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα το 2007. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για την Τεχνική Υποστήριξη ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή σε 2.058.000.000 ευρώ.

2. Η Τεχνική Υποστήριξη αφορά κατά ένα μέρος δημοσιότητα και κατά τα λοιπά :

α) Συμβουλευτική Υποστήριξη και μελέτες σε εξειδικευμένα θέματα

β) Τεχνική υποστήριξη σε ειδικές περιπτώσεις

γ) Εκπαίδευση Δικαιούχων

δ) Επιμόρφωση στελεχών

ε) Επιμορφωτικές εκδηλώσεις

στ) Ενημερωτικό υλικό

ζ) Δημοσιότητα

3. Η δημοσιότητα είναι υποχρεωτική και αναγκαία (βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών), διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για έργα και θέλει οι πολίτες να ενημερώνονται για ό,τι πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότησή της.

4. Ειδικά για τη δημοσιότητα διατίθενται κονδύλια για επικοινωνιακή στρατηγική, υλοποίηση δράσεων, αναγκαίες εκδηλώσεις, συναντήσεις και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα δημοσιεύματα προκύπτουν από προγραμματικούς πίνακες της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι συντάχθηκαν το 2007 και εγκρίθηκαν από την Ε.Ε.

6. Για τα συγκεκριμένα έργα συμβούλων και μελετών που αναφέρονται τονίζεται ότι:

Το ανώτατο όριο αμοιβής σε κάθε έργο συμβούλων ή μελετών ορίζεται με βάση την εμπειρία παρόμοιων αναθέσεων κατά τα τελευταία 4 έτη και σύμφωνα με την κρατούσα στην αγορά τιμή ανά ανθρωπομήνα, όπως έχει υποδειχθεί από το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΕΣΜΑ). Η τελική αμοιβή του Συμβούλου είναι το άθροισμα των επιμέρους τιμών χρέωσης των ατόμων που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή το άθροισμα των επιμέρους γινομένων των ανθρωπομηνών εργασίας επί τη μηνιαία τιμή χρέωσης ανά κατηγορία (επίπεδο) συμβούλου που συμμετέχει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το σκοπούμενο αποτέλεσμα είναι η λήψη μίας ποιοτικής υπηρεσίας υπό τους ευνοϊκότερους -για το ελληνικό Δημόσιο- οικονομικούς όρους στη συσχέτιση ποιότητας υπηρεσίας/αμοιβής. Στις σχετικές προκηρύξεις η ανώτατη δυνατή αμοιβή που ορίζεται αποτελεί το μέγιστο δυνατό διατιθέμενο ποσό και όχι την τελική αμοιβή, η οποία καθορίζεται βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

7. Για το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης σημειώνεται ότι βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να παρέχουν του πόρους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για τεχνική βοήθεια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις