Ο Διευθυντής Σπουδών Δ.Ε. ΣτυλιανόςΜερκούρης και ο Διευθυντής Σπουδών Π.Ε.Κώστας Παπαχρήστος απέστειλαν την εγκύκλιο 1476/Γ1/5-1-2011 με ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης:

1.    Τον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου,  ο οποίος περιλαμβάνει τις Διαδικασίες υλοποίησης του Έργου της ΑΕΕ, το έργο των Στελεχών της Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και όλων των  εμπλεκομένων καθώς και τα παραδοτέα υλοποίησης του Έργου της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες.

 2. Το ημερολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη συστηματική καταγραφή των διαφόρων πληροφοριών, που συνδέονται με την ανάπτυξη/εφαρμογή της ΑΕΕ στο σχολείο. 

3.Ενδεικτικά Παραδείγματα Σχεδίων Συνέντευξης και Παρατήρησης για την ποιοτική αποτίμηση περιοχών του εκπαιδευτικού έργου και την προετοιμασία σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.

Παρακαλούμε τα παραπάνω να αποσταλούν στους οικείους Σχολικούς Συμβούλους και στις σχολικές μονάδες, που συμμετέχουν στο Έργο της ΑΕΕ το αργότερο μέχρι  12/1/2011.

Οι Προϊστάμενοι  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης που έχουν την ευθύνη της ουσιαστικής εποπτείας και του συντονισμού του έργου της ΑΕΕ στην Περιφέρειά τους, παρακαλούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Σχολικούς Συμβούλους στο έργο τους.

  •  Να πραγματοποιούν επιμορφωτικές - ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους, ώστε αυτοί να είναι σε διαρκή ετοιμότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολείων που υλοποιούν τη διαδικασία της Αυτο αξιολόγησης.
  • Να δίνουν σχετικές κατευθύνσεις για τις εκθέσεις προόδου του έργου προς την Επιστημονική Επιτροπή και το Υπ. ΠΔΒΜΘ.
  • Να συνεργάζονται στενά με την Ομάδα Έργου με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της ΑΕΕ στα σχολεία.
  • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη στους Διευθυντές των σχολείων και τους Συλλόγους Διδασκόντων, που έχουν τη βασική ευθύνη υλοποίησης του έργου της Αυτοαξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις