Δελτίο Τύπου 15/04/2011


Πρόταση του ΥΠΔΜΘ σε σχέση με τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων


Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης της μειονότητας της Θράκης προχωρά στην αναδιάταξη των σχολικών μονάδων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας λαμβάνει υπ όψιν τις γενικές αρχές για την ανάπτυξη των σχολικών μονάδων, αλλά και όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά που συναποτελούν το καθεστώς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης.


Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφη Γεννηματά προγραμματίζει για το επόμενο χρονικό διάστημα επίσκεψη στη Θράκη με στόχο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης της μειονότητας.

Πιο συγκεκριμένα σε αυτή τη φάση το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά τις παρεμβάσεις σε σχολεία με πολύ μικρό αριθμό μαθητών γεγονός που δεν επιτρέπει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης στα παιδιά της μειονότητας, καθώς και σε σχολεία που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Κριτήρια για την πρόταση ήταν:

· Η εξασφαλισμένη πρόσβαση των μαθητών σε σχολική μονάδα της περιοχής με γνώμονα την χιλιομετρική απόσταση, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και την κατάσταση του οδικού δικτύου

· Η ύπαρξη απαραίτητων υποδομών στο σχολείο που θα τους υποδεχτεί.

Με δεδομένα τα παραπάνω κριτήρια συνεχίζουν να λειτουργούν σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών σε περιοχές που δεν πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις .

Ήδη στελέχη των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας έχουν έρθει σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, γονείς) με σκοπό την οριοθέτηση των σημείων του διαλόγου που θα οδηγήσει στον κοινό στόχο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης για την μειονότητα.

Οι επαφές αυτές ανέδειξαν ως κύρια σημεία ενδιαφέροντος τα εξής:

· Την ανάπτυξη – βελτίωση σχολικών υποδομών

· Την αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτικών

· Την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις σχολικές εφορείες

· Την διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών

Η πρόταση του ΥΠΔΜΘ σε σχέση με τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων, από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς είναι:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ

1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

(Έβρο και Ροδόπη)

65

291

22

9

2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

61

291

18

7

1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

28

193

12

4

2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

34

214

5

2

ΣΥΝΟΛΟ

188

989

57

22

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΙΛΙΟΜ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α΄ Αρριανών

42


ΔΙΕΔΡΙΚΟ 4/Θ

Αρριανών Λειτουργικότητα :

5/Τμήματο

61

0

Αρριανών

2/θ Μ/κο Σχολείο Β΄ Αρριανών

19


0

Αρριανών

2

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πλαγιάς

16


2/θ Πλαγιάς

24

0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Κινύρων

8

2/Θ Μ/κο Σχολείο Κινύρων

5

Αρριανών

3

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α΄Λυκείου

43


ΔΙΕΔΡΙΚΟ

4/θ Λυκείου Λειτουργικότητα :

5/Τμήματο

60

0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β΄Λυκείου

17


0

Αρριανών

4

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μ. Πιστού

27


2/θ Μ. Πιστού Λειτουργικότητα :

3/Τμήματο

36

0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Τσιφλικάκι

9

2/Θ Μ/κο Σχολείο Τσιφλικάκι

2

Σαπών

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α΄Φιλλύρας

32


ΔΙΕΔΡΙΚΟ

4/θ Α΄ & Β΄

Φιλλύρας

43

0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β΄Φιλλύρας

7


0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Άγρας

4

2/Θ Μ/κο Σχολείο Άγρας

1

Αρριανών

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δροσιάς

13


2/θ Δροσιάς

18

0

Αρριανών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Σκιάδας

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Σκιάδας

4

Αρριανών

7

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α΄Αρίσβης

38


ΔΙΕΔΡΙΚΟ 4/θ Αρίσβης Λειτουργικότητα :

5/Τμήματο

60

0

Σαπών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β΄Αρίσβης

22


0

Σαπών

8

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μάκρης

8


2/θ Μάκρης Λειτουργικότητα :

3/Τμήματο

29

0

Αλεξ/πολης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πλάκας

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πλάκας

9

Αλεξ/πολης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δικέλλων

10

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δικέλλων

5

Αλεξ/πολης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μεσημβρίας

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μεσημβρίας

7

Αλεξ/πολης

9

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αύρας

15


2/θ Αύρας Λειτουργικότητα :

3/Τμήματο

30

0

Αλεξ/πολης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Κομάρου

10

2/Θ Μ/κο Σχολείο Κομάρου

5

Αλεξ/πολης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Περάματος

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Περάματος

7

Αλεξ/πολης

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΙΛΙΟΜ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ

1

8/Θ Μ/κο Σχολείο Κομοτηνής 1ο

157


1ο

8/Θ Κομοτηνής

169

0

Κομοτηνής

2/θ Μ/κο Σχολείο Οσμάνιε

12

2/θ Μ/κο Σχολείο Οσμάνιε

200μ

Κομοτηνής

2

2/Θ Μ/κο Σχολείο Καλαμόκαστρου

10


2/θ Καλαμόκαστρου

18

0

Κομοτηνής

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μαυροματίου

8

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μαυροματίου

9

Κομοτηνής

3

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πόρπης

20


2/θ Πόρπης Λειτουργικότητα:

3/Τμήματα

26

0

Κομοτηνής

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παγουρίων

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παγουρίων

6

Κομοτηνής

4

6/Θ Μ/κο Σχολείο Ιάσμου

100


6/θ

Ιάσμου

116

0

Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γαλήνης

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γαλήνης

4

Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παλλαδίου

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παλλαδίου

8

Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αμβροσίας

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αμβροσίας

6,5

Ιάσμου

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δύμης

14


2/θ Δύμης Λειτουργικότητα:

3/Τμήματα

32

0

Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αγιάσματος

10

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αγιάσματος

1

Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Θάμνας

8

2/Θ Μ/κο Σχολείο Θάμνας

2

Ιάσμου

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Βέννας

29


2/θ Βέννας Λειτουργικότητα:

3/Τμήματο

35

0

Σαπών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Σαλμώνης

6

2/Θ Μ/κο Σχολείο Σαλμώνης

2

Σαπών

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Αμαράντων

21


4/θ Αμαράντων Λειτουργικότητα:

3/Τμήματο

38

0

Σαπών

2/Θ Μ/κο Σχολείο Φύλακα

10

2/Θ Μ/κο Σχολείο Φύλακα

4

Κομοτηνής

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παμφόρου

7

2/Θ Μ/κο Σχολείο Παμφόρου

5

Σαπών

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΙΛΙΟΜ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Άνω Θερμών

37


4/Θ

Άνω Θερμών

43

0

Μύκης

2/θ Μ/κο Σχολείο Κάτω Θερμών

6

2/θ Μ/κο Σχολείο Κάτω Θερμών

0,5

Μύκης

2

4/Θ Μ/κο Σχολείο Σμίνθης

53


4/Θ Σμίνθης Λειτουργικότητα:

6/Τμήματο

78

0

Μύκης

2/θ Μ/κο Σχολείο Κοτίνου

7

2/θ Μ/κο Σχολείο Κοτίνου

3

Μύκης

2/θ Μ/κο Σχολείο Χρυσού

9

2/θ Μ/κο Σχολείο Χρυσού

4

Μύκης

2/θ Μ/κο Σχολείο Zουμπουλίου

9

2/θ Μ/κο Σχολείο Zουμπουλίου

4

Μύκης

3

2/Θ Μ/κο Σχολείο Βαφέϊκων

19


2/θ Βαφέϊκων Λειτουργικότητα:

3/Τμήματο

31

0

Αβδήρων

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γενισέας

12

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γενισέας

3

Αβδήρων

4

4/Θ Μ/κο Σχολείο Φιλίων

66


6/Θ Φιλίων

93

0

Αβδήρων

2/θ Μ/κο Σχολείο Βελοχωρίου

15

2/θ Μ/κο Σχολείο Βελοχωρίου

1

Αβδήρων

2/θ Μ/κο Σχολείο Γρηγόρου

12

2/θ Μ/κο Σχολείο Γρηγόρου

1

Αβδήρων

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΙΛΙΟΜ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ1

2/Θ Μ/κο Σχολείο

Μικ. Ορφανού

10

2/Θ Μ/κο Σχολείο

Μικ. Ορφανού

4/Θ Ευλάλου

Λειτουργικότητα:

5 /Τμήματο

65

1,4

Τοπείρου


4/θ Μ/κο Σχολείο Ευλάλου

42


-

Τοπείρου


2/θ Μ/κο Σχολείο Μικροχωρίου

13

2/θ Μ/κο Σχολείο Μικροχωρίου

1,8

Τοπείρου


2

2/Θ Μ/κο Σχολείο Εξοχής

12


2/θ Εξοχής

19


Τοπείρου


2/Θ Μ/κο Σχολείο Βανιάνου

7

2/Θ Μ/κο Σχολείο Βανιάνου

6

ΤοπείρουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις