Τι προβλέπει ο νέος πειθαρχικός κώδικας για τους δημόσιους υπαλλήλου
ς


Συντάκτης:

* AlphaTV News Team
* 23/04/2011 14:14

Τέλος στην ατιμωρησία των επίορκων κρατικών λειτουργών, προσδοκά να δώσει το σχέδιο αναμόρφωσης στο πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων που καταρτίζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών

Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πειθαρχικού κώδικα θα είναι η απομάκρυνση, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβούλια, κάτι το οποίο θα εξαλείψει τα γνωστά φαινόμενα «συναδερφικής αλληλεγγύης» στην εξέταση υποθέσεων διαφθοράς και πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων, όπως είχε μεταδώσει και πριν πέντε ημέρες το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο, θα είναι ο χρόνος περαίωσης των ΕΔΕ, καθώς αυτός μειώνεται στον ένα μήνα, ενώ οι υπάλληλοι που παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης τίθενται αυτοδικαίως σε αργία ως την έκδοση της δικαστικής απόφασης και ταυτόχρονα χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν στο μέλλον θέση προϊσταμένου.

Όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, για πρώτη φορά με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο θα προβλέπεται επιπλέον ότι η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στο «Διαύγεια» θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός των άλλων θα στερείται και του δικαιώματος προαγωγής.

Αυστηρότερες θα είναι με το νέο καθεστώς και οι πειθαρχικές ποινές, καθώς θα υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις, το πρόστιμο επεκτείνεται σε 12 μήνες από τους τρεις που προβλέπονται σήμερα, όπως και η προσωρινή παύση με πλήρη στέρηση αποδοχών, που επεκτείνεται στους 12 μήνες από τους έξι, ενώ παράλληλα θεσπίζεται και ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς από έναν που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τι αλλάζει:

Τι ισχύει σήμερα:

1. Ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια με πλειοψηφία δικαστών

Συστήνονται πενταμελή πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, αποκλειστικά για πειθαρ χικές υποθέσεις. Πρόεδρος δικαστής, 2 μέλη είτε του Νομι- κού Συμβουλίου του Κράτους είτε εν ενεργεία Δικαστές και 2 μέλη διευθυντές από άλλα υπουργεία κατόπιν κληρώσεως με ετήσια θητεία

Πενταμελή υπηρεσιακά συμβούλια που δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πειθαρχικές υποθέσεις και στα οποία συμ- μετέχουν τρεις (3) διευθυντές και (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, προερχόμενοι όλοι από το ίδιο Υπουργείο-Φορέα

2. Περάτωση όλων των ΕΔΕ σε 1 μήνα

Τίθεται προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή προκαταρκτικής εξέτασης προθεσμία ενός μηνός για την ΕΔΕ με μέγιστη, μετά από αιτιο-λογημένη αίτηση, δυνατότητα παράτασης μόνο για ένα μήνα.

Δεν προβλέπεται καμία προθεσμία για την περάτωση της προκα-ταρκτικής εξέτασης και της ΕΔΕ.

3. Αυτοδίκαιη αργία για όσους παραπέμπονται για δωροδοκία και υπεξαίρεση

Αυτοδίκαιη αργία για τους υπαλλήλους που παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κ.ά. και μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη

4. Κυρώσεις στους προϊσταμένους για μη επιβολή προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων

Αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον. Η παράλειψη επιβολής του μέτρου αυτού από τον οικείο προϊστάμενο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

Ο προϊστάμενος δεν αντιμετωπίζει καμία κύρωση σε περίπτωση παράλειψης της επιβολής προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων

5. Οικονομικές κυρώσεις ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση

Για τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία μετά την δίωξη, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή η οποία μετατρέπεται σε επιβολή οικονομικής κύρωσης διότι η πειθαρχική ποινή δεν έχει πλέον νόημα.

Δεν προβλέπεται οικονομική κύ- ρωση μετά τη συνταξιοδότηση με αποτέλεσμα η τυχόν καταδικαστική πειθαρχική απόφαση να παραμένει ανεκτέλεστη και χωρίς νόημα

6. Αυστηροποίηση πειθαρχικών ποινών

Αυστηροποιούνται οι πειθαρχικές ποινές, πρόστιμο μέχρι 12 μήνες, υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, προσωρινή παύση έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

Πρόστιμο μέχρι 3 μήνες, υποβιβασμός έως 1 βαθμό, προσωρινή παύση έως 6 μήνες.

7. Δυνατότητα επιβολής ταυτόχρονα και πειθαρχικών και οικονομικών κυρώσεων

Επιπλέον της πειθαρχικής ποινής μπορεί να επιβάλλεται και οικονομική κύρωση από 3.000-30.000 ευρώ

Δεν μπορεί να επιβληθούν και οι δύο ποινές μαζί

8. Η οριστική παύση συνδυάζεται με οικονομικές κυρώσεις

Όταν επιβάλλεται οριστική παύση για οικονομικά θέματα ή για ανάρμοστη συμπεριφορά προβλέπεται κύρωση από 10.000 - 100.000 ευρώ

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη

9. Αύξηση χρόνου παραγραφής

Αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων σε 5 και για σοβαρά παραπτώματα σε 10 χρόνια

Ο χρόνος παραγραφής είναι 2 και για σοβαρά παραπτώματα 5 χρόνια αντίστοιχα

10. Η παραγραφή ξεκινά μετά τη γνώση της πράξης

Για την παραγραφή των αδικημάτων με οικονομικό περιεχόμενο ορίζεται έναρξη αυτής από τη γνώση της τέλεσης της πράξης από την υπηρεσία.


Χρόνος έναρξης υπολογισμού της παραγραφής είναι ο χρόνος τέλεσης και όχι ο χρόνος γνώσης.

11. Συγκεκριμενοποίηση των πειθαρχικών αδικη- μάτων

Ρητή και συγκεκριμένη απαρίθ- μηση πειθαρχικών αδικημάτων και πρόβλεψη ειδικού παραπτώματος για απόκτηση οικονομικού οφέλους

Υπάρχει μόνο ενδεικτική απαρίθμηση των αδικημάτων

12. Αύξηση ορίων ποινών από προϊσταμένους

Αυξάνονται τα όρια των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλουν οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι ως μονομελή όργανα

Χαμηλά όρια ποινών

13. Στέρηση δικαιώματος προαγωγής

Καθιέρωση για πρώτη φορά της στέρησης δικαιώματος συμμετοχής για επιλογή προϊσταμένου από 1 έως 5 έτη - αφαίρεση καθηκόντων προϊσταμένου

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη

14. Πειθαρχικό αδίκημα η παραβίαση της Δι@ύγειας

Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση και συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος προαγωγής

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις