Τι ισχύει για απόλυση εκπαιδευτικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα
Στην υπ. αριθμ. 104176 /Δ2, 5 - 8 - 2008 του Υπουργείου Παιδείας (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε) με θέμα «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ» αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα και το εξής που αφορά στους όρους απόλυσης εκπαιδευτικών για σωματική ή πνευματική ανικανότητα:

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ।Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008* στο άρθρο 4 του οποίου ρυθμίζεται το θέμα απόλυσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας καθώς και το θέμα των παραιτήσεων εκπαιδευτικών. Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε αντίγραφο αποσπάσματος του συγκεκριμένου Φ.Ε.Κ. και σας γνωρίζουμε σχετικά τα εξής:

…………………………….

Δ΄. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-2007)**, ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.

Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρ. 11 και παρ. 22 του άρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 – Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρ. 15 και παρ. 16 του άρ. 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρ. 17 και παρ. 14 του άρ. 18 του Π.Δ. 1/2003).

Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις του δικαιώματος σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 εδάφιο γ΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 – ΦΕΚ. 210 τ.Α΄/31-8-2007)***, τακτικός δημόσιος υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η απόλυση αυτή έχει διαφορετικές συνέπειες από την περίπτωση της παραίτησης για λόγους υγείας (κεφ. Β.1 της παρούσας εγκυκλίου) και γι’ αυτό παρακαλούνται οι Διευθύνσεις καθώς και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

* http://www.edulll.gr/UserFiles/File/thesimo_plaisio/111233_n_3687_08.pdf

** http://www.alfavita.gr/egiklioi/egiklioi20080220a.php

*** http://www.hellenicnavy.gr/merimna/nomoi/fekA210.pdf
Πηγή: alfavita।gr: 24/06/2010 - 09:58

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις