Έρχονται αλλαγές στην εργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού "Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης" το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε Τροπολογίες που αφορούν μια σειρά εκπαιδευτικών θεμάτων ανάμεσά τους και θέματα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ

Κρίνεται σημαντικό το γεγονός ότι αναπληρωτής που προσλαμβάνεται μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλο πρόγραμμα, ενώ οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου μπορούν να αναβαθμιστούν σε πλήρους ωραρίου όχι μόνο στη γενική παιδεία αλλά και στο ίδιο πρόγραμμα ή άλλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Τα ίδια ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής.

Οι αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Οι αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Επικράτειας για την κάλυψη αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
  • Επίσης αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση.
  • Οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου.
  • Στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουργείο στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης.
  • Οι προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
  • Υποψήφιοι αναπληρωτές ειδικής αγωγής οι οποίοι δε συμπεριλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων.
  • Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εφόσον απασχολούνται 16 ώρες εβδομαδιαίως συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο με διδακτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου.

ΠΗΓΗ: Καλόγηρος Βασίλειος news.gr via http://www.alfavita.gr
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις