Αναπλήρωση εκπαιδευτικού που έκτακτα απουσιάζειΈνα έγγραφο του Υπουργείου,  με αρ. πρ. 19309/Ε2 – 5/2/2015 και με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37  παρ. 5  του Ν. 3986/2011 σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς», αναφέρει μεταξύ των άλλων:

«Το εργασιακό ωράριο, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών, που τους έχει ανατεθεί από τα όργανα της διοίκησης του σχολείου, δηλαδή από το Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο … και το Σύλλογο Διδασκόντων  και όχι πέρα από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις…

Αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το σχολείο μπορεί να γίνει με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, μόνο στην περίπτωση που δεν τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένη υπηρεσία από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (πχ αναπλήρωση εκπαιδευτικού που έκτακτα απουσιάζει ή προσφορά υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο)».


Εξάλλου, στην ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των διευθυντών των σχολικών μονάδων, στο Άρθρο 29 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων», στην παράγραφο 8 αναφέρεται ως καθήκον του Διευθυντή: «Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό».
          


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις