PANIA XIOYPEA
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Ε.Α.Ε.

Για κάθε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία δημιουργείται στο σχολείο (γενικό ή ειδικό) ειδικός φάκελος με δεδομένα και πληροφορίες για τον μαθητή αυτό. Ο φάκελος είναι απόρρητος, «φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου» (Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007) και είναι στη διάθεση τόσο του Σχολ. Συμβούλου γενικής εκπαίδευσης όσο και του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνει δεν ανακοινώνονται σε τρίτους (15894/Γ6/14-2-2006 Δ/νση Ειδ. Αγωγής ΥΠΕΠΘ).

Στις περιπτώσεις που οι φάκελοι έχουν ψηφιακή μορφή, προστατεύονται με ειδικό κωδικό πρόσβασης. Τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μέσο όπου φυλάσσονται γνωρίζει μόνο ο Διευθυντής του σχολείου και ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή  της Παράλληλης Στήριξης ή της Διδασκαλίας στο Σπίτι.

Τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ενημερώνονται από τον ατομικό φάκελο του μαθητή ή από το Διευθυντή του σχολείου, με την επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα (15894/Γ6/14-2-2006 Δ/νση Ειδ. Αγωγής ΥΠΕΠΘ).

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταχωρούνται στον φάκελο:

1. Η γνωμάτευση από το διαγνωστικό φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) ή η σχετική αίτηση του γονέα με τον αρ. Πρωτοκόλλου, αν η διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς και ό,τι άλλο σχετικό έχει προσκομιστεί.

2.  Η υπεύθυνη δήλωση του γονέα για το σχολ. έτος, ότι επιθυμεί τη φοίτηση του παιδιού του στο Τ.Ε.

3. Το συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή αφού επικαιροποιηθεί, μέσω συνέντευξης, με τους γονείς-κηδεμόνες.

4. Εισήγηση για την κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του μαθητή, με αναφορά σε στοχοθεσία κατά μάθημα, χρονοδιάγραμμα, κατ οίκον εργασίες, συνεργασίες, κτλ.

5. Άλλα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση (π.χ. εργασίες από την τάξη του, πρωτόκολλα, ζωγραφιές κλπ).

6. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής εκδηλώνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές καταχωρείται απαραιτήτως Ημερολόγιο Καταγραφής Συμπεριφοράς, καθώς και το Φύλλο Παρατήρησης Μαθητή το οποίο συμπληρώνεται πλήρως την κάθε φορά, η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) και κάθε ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.) που εφαρμόζεται.

Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε «μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού  φακέλου του κάθε μαθητή» (Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007/σελ. 51 παρ. 5). Σε τακτική βάση, τουλάχιστον στο τέλος κάθε τριμήνου, προστίθενται ενδεικτικές εργασίες, τετράδια, ζωγραφιές, φωτογραφίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με την εξέλιξη του μαθητή.

Η τήρηση του φακέλου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση και διατήρηση αξιόπιστων δεδομένων, όπως και για την καταγραφή πληροφοριών προς διερεύνηση. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποτελούν πολύτιμη πηγή κατά τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), καθώς και για τις περιπτώσεις αλλαγής προσωπικού ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) του μαθητή.  «Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας». Η ενημέρωση έχει νόημα μόνο εάν γίνει εγγράφως, οπότε ο Φάκελος  συναποστέλλεται με τα έγγραφα μετεγγραφής και τα απαραίτητα διαβιβαστικά παράδοσης, τόσο στην περίπτωση που ο μαθητής αλλάζει σχολείο (μετεγγραφή), όσο και στην περίπτωση που αλλάζει βαθμίδα (εγγραφή στη Β/θμια Εκπαίδευση) (Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007/σελ. 51 παρ. 5).
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις