Δάσκαλοι και καθηγητές ξανά στα θρανία...

Δια βίου επιμορφωτικά προγράμματα από Σεπτέμβριο

Από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

στα προγράμματα σπουδών του Σύγχρονου Σχολείου

1η Απριλίου 2016

Στις αρχές Μαρτίου του 2016 ο υπουργός Παιδείας, υπέβαλε στο υπουργικό συμβούλιο σχέδιο δράσης στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Σχολείου και για τη δια βίου επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου και η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέματα Διδακτικής, Ψυχολογίας, Διαφοροποίησης Διδασκαλίας,  Σχολικού Εκφοβισμού και Ειδικής Αγωγής.Τα νέα προγράμματα προβλέπεται να αναπτυχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2016, να εφαρμοστούν πειραματικά την επόμενη σχολική χρονιά και να γενικευτεί η εφαρμογή τους στη σχολική χρονιά 2017-2018. Το πρόγραμμα σπουδών του λυκείου προβλέπεται ότι θα οργανώνεται ταυτόχρονα με αυτό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η αυλαία για τα επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς θα ανοίξει το Σεπτέμβριο του 2016, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.Το Σύγχρονο ΣχολείοΤο σχέδιο δράσης για το Σύγχρονο Σχολείο θεμελιώνεται σε μια κριτική του υπάρχοντος. Σύμφωνα με αυτή την κριτική, το σχολείο σήμερα μοιάζει συχνά με χώρο καταναγκαστικού έργου, όπου λείπει η χαρά της μάθησης, της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας και έχει υποβιβαστεί από τις απαιτήσεις μιας στεγνής γνώσης με υπερφορτωμένο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από άγχος, αίσθηση απαξίωσης και επιφυλακτικότητα απέναντι στην καινοτομία. Τρέχοντας να καλύψουν την ύλη του ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, νέες τεχνολογίες καθώς και επαρκή παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση, βλέπουν να περιορίζεται ο ρόλος τους σε αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων.
Με βάση αυτού του είδους την κριτική, το σχέδιο δράσης του Σύγχρονου Σχολείου καταρχήν περιλαμβάνει ορισμένους σκοπούς για την προετοιμασία των νέων γενιών. Οι νέες γενιές πρέπει να μπορούν να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο «πάνω απ’ όλα άνθρωπο», να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου, να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου, να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αυτοί οι γενικοί σκοποί συγκεκριμενοποιούνται στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών.
Η αναγνώριση και η αξιοποίηση των διαφορετικών ρυθμών μάθησης των μαθητών, των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών κοινωνικο-πολιτισμικών αναπαραστάσεών τους εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Και, βέβαια, δεν εντάσσονται σε κάποιο άλλο πλαίσιο άμβλυνσης της συμβολής του σχολείου στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και αμφισβήτησης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η αρχή της διαφοροποίησης του προγράμματος ουσιαστικά υπάγεται στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος του Σύγχρονου Σχολείου, με την έννοια ότι η διαφοροποίηση επιδιώκεται για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι περιγράφονται με σαφήνεια, αντιστοιχούν στη μεταβολή συγκεκριμένων υποδιαιρέσεων της συμπεριφοράς των μαθητών και η επιτυχία τους είναι μετρήσιμη.Όμως οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ή καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι, προκειμένου να έχουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα  προϋποθέτουν  τη σωστή εφαρμογή τους από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την επιμόρφωση όλων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.


Μορφές επιμόρφωσης


Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε υποχρεωτική και προαιρετική.

Οι προβλεπόμενες μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης (που βασίζονται και στο άρθρο 1 του Π.Δ. 250/92) είναι οι εξής:  • Εισαγωγική επιμόρφωση (έως τέσσερεις μήνες) για τους υποψηφίους προς διορισμό εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης˙
  • Περιοδική επιμόρφωση σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκό έτος (έως τρεις μήνες) για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς˙
  • Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, από 10 ως 100 ώρες, για όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής˙
Τα Επιμορφωτικά προγράμματα θα αφορούν στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέματα διδακτικής των σχολικών γνωστικών αντικειμένων, Ψυχολογίας, Διαφοροποίησης Διδασκαλίας, Σχολικού Εκφοβισμού και Ειδικής Αγωγής.

Στο πλαίσιο της προαιρετικής επιμόρφωσης θα πραγματοποιούνται σεμινάρια που αφορούν σε θέματα καινοτόμων δράσεων όπως: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Αγωγή του Καταναλωτή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ισότητα των Φύλων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.ά.
Φορείς επιμόρφωσης

Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, θα είναι: το Ι.Ε.Π.., ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. και τα Π.Ε.Κ., με επιμορφωτές μέλη Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης).
Υλοποίηση Επιμόρφωσης

Τα Επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακα, (10 διδακτικές ώρες) καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (Σεπτέμβριο-Ιούνιο) ή απογευματινές ώρες τις καθημερινές (3 διδακτικές ώρες ημερησίως). Τα Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, θα τα παρακολουθούν υποχρεωτικά κάθε χρόνο (δια βίου μάθηση) όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί. Τον Ιούνιο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με γραπτές δοκιμασίες θα διενεργείται αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποίηση της Επιμόρφωσης.

Η Πιστοποίηση της υποχρεωτικής Επιμόρφωσης κάθε φορά θα μοριοδοτείται με σύστημα μοριοδότησης το οποίο θα συνδέεται άμεσα με την μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου). Αναμένεται νέα εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας στην οποία θα διευκρινίζεται ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον εκπαιδευτικό που αποτυγχάνει δεύτερη ή περισσότερες φορές να αποκτήσει το Πιστοποιητικό της ετήσιας υποχρεωτικής Επιμόρφωσης.

ΠηγήΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

  • Ποια η γνώμη σας για το κείμενο;
  • Πώς βρίσκετε το σχέδιο για το πρόγραμμα επιμόρφωσης;
  • Θα προχωρήσει;
  • Προσέξατε την ημερομηνία;
Και του χρόνου με υγεία!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις