Νόμος 4386/2016, ΦΕΚ A 83 - 11.05.2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26. Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 29. Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ)
 Άρθρο 30. Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 31. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 32. Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
 Άρθρο 33. Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 Άρθρο 34. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (ΙΕΠ)
 Άρθρο 35. Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 36. Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 37. Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 Άρθρο 38. Ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
 Άρθρο 39. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης 
 Άρθρο 40. Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών 
 Άρθρο 41. Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. 
 Άρθρο 42. Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) 
 Άρθρο 43. Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 
 Άρθρο 44. Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Άρθρο 50. Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ 
 Άρθρο 51. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής 
 Άρθρο 52. Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 53. Θέματα καθ' υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες 
 Άρθρο 54. Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
 Άρθρο 57. Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. 
 Άρθρο 58. Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας 
 Άρθρο 59. Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι. 
 Άρθρο 61. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
 Άρθρο 62. Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 Άρθρο 66. Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 Άρθρο 67. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
Δείτε το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις