Οδηγίες για την αξιολόγηση των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχ.έτος 2016-17


  Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ)  αποστέλλονται οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2016-2017.
Οι οδηγίες και προδιαγραφές (κατανομή βαθμολογίας, αριθμός δοκιμασιών, αριθμός ερωτημάτων, αδίδακτα κείμενα κ.ά.) που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 126/2016 (ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016) αφορούν στην περίπτωση των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων στις ξένες γλώσσες.
Ωστόσο, ο τύπος αυτός του διαγωνίσματος ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στη διάρκεια του τετραμήνου (ωριαία – ολιγόλεπτα διαγωνίσματα). Επειδή, όμως, ο έλεγχος των παραπάνω ικανοτήτων απαιτεί χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτή της μίας διδακτικής ώρας, η κατανομή των δοκιμασιών και το επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής που αυτές ελέγχουν κάθε φορά εναπόκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των παραπάνω διαγωνισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κείμενα αντίστοιχου γλωσσικού επιπέδου, κειμενικού είδους και ύφους, καθώς και θεματικής με αυτά που έχουν διδαχτεί, όχι όμως τα ίδια. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τάξεων με μαθητές/τριες που δεν είχαν διδαχτεί τη γλώσσα τα προηγούμενα χρόνια, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιήσουν γραπτά ή προφορικά κείμενα από το  σχολικό εγχειρίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα προς εξέταση ερωτήματα θα είναι διαφορετικού περιεχομένου ή διαφορετικής μορφής από εκείνα που έχουν επεξεργαστεί στην τάξη.
Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προβλέπεται να εκπονηθούν δειγματικά διαγωνίσματα. Προς το παρόν, συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν δείγματα που έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html και να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ → Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας).
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα διαγωνίσματα του τετραμήνου δεν αποτελούν τον μόνο τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων των μαθητών/τριών και ότι είναι σκόπιμο να αξιολογείται και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, o έλεγχος της οποίας ωστόσο δεν προβλέπεται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαγωνισμάτων. Για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, βλ. Οδηγό του Εκπαιδευτικού, Κεφ. 7 «Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας» (www.iep.edu.gr → ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ→ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών). 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις