ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Εκπαιδευτικός παιδιών και νέων πνευματικά καθυστερημένων στο Port-Choiseul -Versoix της Γενεύης.
 • Δασκάλα στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Χιουρέα, εφαρμόζοντας πιλοτικά προγράμματα νέων μεθόδων διδασκαλίας στις τάξεις του δημοτικού σχολείου.
 • Δασκάλα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών του Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας
 • Διευθύντρια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας
 • Διδάσκουσα στο ΙΕΚ Αγ. Αναργύρων, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ημερησίας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ Α.Ε.Ι.
 • Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διδακτικό αντικείμενο: «Η πρώτη ανάγνωση για τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές».
 • Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδακτικό αντικείμενο: «Κατασκευή διδακτικού- εποπτικού υλικού και βιβλίων για τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές».
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, σεμινάριο για πτυχιούχους Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών. Διδακτικό αντικείμενο: «Η εκπαίδευση των τυφλών στην Ελλάδα, το σύστημα Braille και η Πρώτη Ανάγνωση για τυφλούς μαθητές».
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής. Γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση Μαθητών με Προβλήματα Όρασης», στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους. Γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση Μαθητών με Προβλήματα Όρασης», στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή.
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους. Διδακτικό αντικείμενο: «Εκμάθηση γραφής Braille» στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ Π.Ε.Κ.

 • Εισαγωγική Επιμόρφωση στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας.

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • 1987-2002 Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για διασκευή-προσαρμογή–μεταγραφή στο σύστημα Braille και ανάγλυφη εικονογράφηση όλων των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου.
 • 1997-2002 Επέκταση του έργου της Ομάδας και στην καθοδήγηση και επίβλεψη σχετικά με τη διασκευή- προσαρμογή και μεγέθυνση των σχολικών βιβλίων για μαθητές με μερική όραση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Ζερβού-Χιουρέα
 • Αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
 • Διευθύντρια του 1ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας
 • 2003-2007 Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
 • 2007-2012 Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας Π.Ε. Αθηνών
 • 2012-2015 Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας (Aνατολ. Αττικής και Β΄Αθήνας) 
 • 2014-2015 Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  Ν. Κυκλάδων της 17ης Περιφέρειας ΕΑΕ (με ανάθεση)
 • 2010-2015 Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

ΜΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


 • 2010-2015 Αναπληρωματική Αντιπρόεδρος Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
 • 2012-2015 Συντονίστρια της Δευτεροβάθμιας Ε.Δ.Ε.Α. (Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης) Αττικής για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • 2014-2015 Συντονίστρια της Δευτεροβάθμιας Ε.Δ.Ε.Α. (Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης) Νοτίου Αιγαίου για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • 2014-2015 Μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου
 • 2014-2015  Μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ» (700-800 μαθητές και 50-60 άτομα προσωπικό) σε συνεργασία με το Κέντρο Εφηρμοσμένης Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης και τον Καθηγητή Leonard Massarenti.
 • Σύμβουλος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα άτομα με μερική όραση.
 • 1999-2002 Συμβουλευτική για θέματα λειτουργίας και εκπαίδευσης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Πάτρας, με αίτημα-πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου και του Σχολ. Συμβούλου Ειδικής Αγωγής.
 • 1999- Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης μαθητών με προβλήματα όρασης, κατόπιν δικής τους προσκλήσεως.
 • 2002- Στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν τυφλοί ή αμβλύωπες μαθητές, καθώς και στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, συμβουλευτική και εξατομικευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων (κατόπιν προσκλήσεως από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων παιδιών με προβλήματα όρασης, με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Κρήτης και των ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου και Ρεθύμνου).

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις