Κατάταξη εκπαιδευτικών κατόχων μεταπτυχιακών
στους πίνακες της ειδικής αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, έχουν δικαίωμα να εργαστούν τόσο σε σχολεία γενικής παιδείας όσο και σε ειδικά.  Για παράδειγμα ένας  φιλόλογος  έχει το δικαίωμα βάση του νόμου να εγγραφεί στους καταλόγους αναπληρωτών φιλολόγων, αλλά παράλληλα μπορεί να εγγραφεί και στους καταλόγους αναπληρωτών ειδικής αγωγής. Παλιότερα το δικαίωμα αυτό δινόταν και σε όσους είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών, σήμερα όμως θεωρείται αναγκαίο το μεταπτυχιακό.
Στην εγκύκλιο για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων στην ειδική αγωγή, ορίζεται ότι προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό και ακολούθως με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα με την εξής σειρά και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ και μόνο, ανά κατηγορία τυπικών προσόντων:
α) Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
β) Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
γ) Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
δ) Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (Μόνο για τους πρώην διορισμένους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60)
ε) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών) χωρίς τίτλους στην ΕΑΕ.
στ) Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε δομές ΕΑΕ.
η) Οι εκπαιδευτικοί με ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010 από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
θ) Οι εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (10 μήνες).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανά κατηγορία τυπικών προσόντων κατατάσσονται βάσει των μορίων προϋπηρεσίας τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στην ΕΑΕ). Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία ΕΑΕ μέχρι και τις 30-6-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο (2 μόρια το μήνα) μόνο για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Προεργασία από τους υποψήφιους

Όσοι ενδιαφέρονται για να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή με την ελπίδα να εργαστούν στα δημόσια σχολεία με άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να μελετήσουν τους πίνακες των αναπληρωτών που είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο http://e-aitisi.sch.gr/ . Έτσι μπορούν να δουν πόσοι της ειδικότητάς τους έχουν ήδη μεταπτυχιακό, ώστε να διαπιστώσουν και τις πιθανότητές τους. Εδώ θα αναφέρουμε ότι στους φιλολόγους υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός ατόμων με μεταπτυχιακό, κάτι που δεν ισχύει για τους δασκάλους. 

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις