Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κατά των πινάκων αναπληρωτών


Σε συνέχεια της 117746/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) Πρόσκλησης υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κλάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2013-2014, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο κάνει γνωστό  ότι στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr  αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ.

Σύνδεσμος προς αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ
http://www.minedu.gov.gr  

Συγκεκριμένα, αναρτώνται οι παρακάτω προσωρινοί Πίνακες ΕΑΕ:
 
1.
    Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
2.
    Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille
3.
    Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)
4.
    Πίνακες Α΄ και Β΄ αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και ΕΝΓ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αναφορικά με το θέμα της πιστοποιημένης παιδαγωγικής επάρκειας των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 3848/2010 (κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, σχετικό κεφάλαιο Ε), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική», με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της Εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
ii. Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ. α. (ΦΕΚ 689 Β),  το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/ 2010).
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση  Εκπαίδευσης. Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από    24 -9-2013 μέχρι και  25-9-2013 και να αποσταλούν στα fax 210-344.23.34 ή 210-344.21.93 (με την ένδειξη «Για το Γραφείο 1068») στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής  του Υ.ΠΑΙ.Θ, αμέσως μετά την υποβολή τους, συνοδευόμενες από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και από διαβιβαστικό έγγραφο των αντίστοιχων Διευθύνσεων Π.Ε. ή Δ.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των ενστάσεων.

Πηγή: esos.gr

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις