Έναρξη διαδικασιών Αξιολόγησης Σχολικών Συμβούλων και Δ/ντών Εκπ/σης


   Μετά το με αριθμό Α-71/115305/Δ2/22-7-2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και προκειμένου όπως ορίζει, μέχρι τις 31-08-2014 να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχολικών Συμβούλων και Δ/ντών Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2013, καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Δ/ντές Εκπ/σης από 5-8-2014 έως 22-08-2014 να προχωρήσουν στην καταχώριση κατά προβλεπόμενο κριτήριο εκείνων των στοιχείων που θα βοηθήσουν τους κατά περίπτωση αξιολογητές να σχηματίσουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα για το έργο τους, ως εξής:

  •     Αρχικά απαιτείται να διαθέτουν προσωπικό κωδικό από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Προσωπικός κωδικός είναι αυτός που αναφέρεται στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και όχι αυτός της υπηρεσιακής του θέσης (ο κωδικός του υπηρεσιακού email). Σε περίπτωση που δε διαθέτει προσωπικό κωδικό (username και password), θα αιτηθεί αυτόν από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) [http://www.sch.gr/teachers/2010-04-30-06-44-11]. 
  •   Στη συνέχεια γίνεται είσοδος στην ιστοσελίδα www.iep.edu.gr/evaluation/, με τον προσωπικό κωδικό, επιλογή της κατηγορίας και καταχώριση των στοιχείων του ατομικού φακέλου ανά κριτήριο αξιολόγησης.
  •    Διευκρινίζεται ότι στο κριτήριο που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στον τρόπο άσκησης του έργου της αξιολόγησης, η αξιολόγηση θα γίνει – σ’ αυτήν την πρώτη εφαρμογή – με τα υπόλοιπα στοιχεία του κριτηρίου, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα ασκηθεί εκ μέρους των Σχολ. Συμβούλων και Δ/ντών Εκπ/σης το έργο του αξιολογητή.
  •     Επισημαίνεται ότι η παραπάνω καταχώριση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το νόμο.
  •     Σημειώνεται ότι οι αξιολογητές μπορούν να ζητήσουν επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρούνται ή και αποστολή πρωτοτύπων εγγράφων.

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις