ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
      Βαθμός Ασφαλείας:
       Να διατηρηθεί μέχρι:
      Βαθμός Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝ

       Μαρούσι,      24 -12-2014
        Αρ.Πρωτ.     13716
        ΠΡΟΣ:
- Τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
- Τους Συντονιστές Εκπ/σης Εξωτερικού
- Τους Προϊστάμενους Επιστημονικής και Παι-
δαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης
- Τους Δ/ντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
- Τους Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης
 - Τους Δ/ντές σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
- Τους προϊσταμένους ολιγοθεσίων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
- Τους προϊσταμένους και υπευθύνους (όπως
αυτοί ορίζονται στην ΥΑ 10940/20-10-2014) δια των οικείων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης

Κοιν: 1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
          2. ΑΔΙΠΠΔΕΘέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του    Π.Δ. 152/2013» 
Σχετ.:  Υ.Α. υπ’αριθμ. 10940/20-10-2014 και 12402/26-11-2014

               Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους  αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 17/1/2015.
                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

   Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Υπουργού                         
2.    Γραφείο Υφυπουργού, κ. Δερμεντζόπουλου
3.    Γραφ. Γενικού Γραμματέα, κ. Κυριαζή
4.    Γεν. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις