Δεν γίνονται αποδεκτά, για κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, τα σεμινάρια από ιδιωτικά κέντρα, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα πχ ΕΟΠΠΕΠ
Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Προσωπικού ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας
Σχετικά με τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ. 63498/Ε2/12-4-2017 υ.α. (ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32, ΦΕΚ 1313 Β΄/13-4-2017, σελ. 11 και 17), γίνονται δεκτά «πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών«. Ως εκ τούτου:
Α)  Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).
Β) Βεβαιώσεις  παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί,  δεν γίνονται δεκτές . Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες, οφείλει να  προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης ολόκληρου του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατά τα λοιπά καθίσταται σαφές ότι εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες σας σεμινάρια κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οφείλετε να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών (αποστέλλοντάς μας συνοδευτικά και το υπό κρίση πιστοποιητικό παρακολούθησης).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις