ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΄Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ


Για την αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο σύμφωνα με το Π.Δ. 201/1998 ισχύουν τα Π.Δ. 8/1995 και Π.Δ. 121/1995.

Π.Δ.121/1995

Άρθρο 1

Προαγωγή μαθητών-Επανάληψη τάξης

• Οι μαθητές των Α΄και Β΄τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.


• Οι μαθητές των τάξεων Γ΄και Δ΄προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ.

• Οι μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι από 4,5 και πάνω.

• Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄10ήμερου του Ιουνίου ή του α΄15νθήμερου του Σεπτεμβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής.Ακολουθεί εγκύκλιος του υπουργείου (Φ7/ 238/Γ1/576/26-4-95) όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Το θέμα της επανάληψης της τάξης για τους μαθητές με προβλήματα μάθησης δεν αφορά μόνο το δάσκαλο της τάξης, αλλά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια του σχολικού συμβούλου και σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου.


Π.Δ 8/95

Άρθρο 2

Διαδικασία Αξιολόγησης

1.Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δ.Σχ.

Γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι


2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

3. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Π.Ι. και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξεταστικές δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια.

4. Οι μαθητές των δυο ανώτερων τάξεων αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας.

5. Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης.


6. Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής τάξης σε συνεργασία με το δάσκαλο της ειδικής τάξης.

7. Μαθητές κανονικών δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, (Νόμος 1566/85, άρ. 33) ή κινητής ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής ομάδας (Π.Δ. 472/83), αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους μαθητές της κατηγορίας αυτής.


Για τους δυσλεξικούς μαθητές ισχύει ό,τι αναφέρεται στη Γ6/106/3-4-1992 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαλλάσσονται από γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνο προφορικά. Η επανάληψη της τάξης από ένα δυσλεξικό μαθητή μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα, μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα.


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις