Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής αντιμετωπίζει πρόβλημα με μία εταιρία τηλεπικοινωνιών, εκτός της δικαστικής οδού, έχει στην διάθεσή του και ορισμένες άλλες αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί.
Μερικές άλλες αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημά του:


Οπωσδήποτε για τα προβλήματα του καταναλωτή με την εταιρία τηλεπικοινωνιών, αυτός θα πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ώστε αυτή να διερευνήσει το περιστατικό και ο καταναλωτής να καταγγείλει την αντιδεοντολογική ή παράνομη συμπεριφορά της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας.
Η ΕΕΤΤ δεν επιλύει τις διαφορές που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ καταναλωτή και εταιρίας, όπως επίσης δε διακόπτει ή αναστέλλει τυχόν διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.
Όμως, η ΕΕΤΤ μπορεί να κινήσει διαδικασία ακρόασης σε βάρος των εταιριών και να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Aν υπάρχει πρόβλημα με μία εταιρία τηλεπικοινωνιών, τότε ο καταναλωτής ενημερώνει την εταιρία για το πρόβλημα που υπάρχει. Εάν μετά αυτή την προφορική επικοινωνία με την εταιρία το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, τότε ο καταναλωτής θα υποβάλει γραπτή καταγγελία στην εταιρεία.
Τα βασικά στοιχεία της καταγγελίας είναι τα εξής :

 •  Ονοματεπώνυμο καταναλωτή
 • Στοιχεία σύνδεσης
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας
 • Σαφής αναφορά του προβλήματος
 • Προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση του θέματος
Οι εταιρίες στις οποίες ο καταναλωτής υποβάλει την σχετική καταγγελία, θα πρέπει να δώσουν έναν “μοναδικό αριθμό αναφοράς” διότι με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής μπορεί εύκολα να αναζητήσει το έγγραφο της καταγγελίας. Η κάθε εταιρία πρέπει να απαντήσει σε έγγραφη καταγγελία εντός είκοσι (20) ημερών.
Εάν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα μετά από 20 μέρες ή μετά από το διάστημα που η εταιρία ζήτησε από τον καταναλωτή ώστε να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, τότε ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
Η ΕΕΤΤ έχει ως στόχο να προασπίζει τα δικαιώματα του πολίτη-καταναλωτή και να διασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργεί προς όφελός του, μέσω των παρεμβάσεών της (π.χ. έκδοση Κανονισμών, πραγματοποίηση ελέγχων σε εταιρίες, επιβολή κυρώσεων).
Στόχος της ΕΕΤΤ είναι, με τις δράσεις της να διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του καταναλωτή με τις εταιρίες, καθώς και τα δικαιώματά του και την πρόσβασή του σε περισσότερες και πιο ανταγωνιστικές επιλογές. Παράλληλα, διαμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι εταιρίες παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εποπτεύει την αγορά και παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να παρεμβαίνει, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Με ποιες δράσεις παρεμβαίνει η ΕΕΤΤ προς όφελος των καταναλωτών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο
Θεσπίζει τις αρχές και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι εταιρίες.
Εποπτεύει την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελίες και επιβάλλει κυρώσεις στις εταιρίες, σε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζει την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών.
Καθορίζει τις ειδικότερες υποχρεώσεις των εταιριών απέναντι στους καταναλωτές και τους όρους παροχής υπηρεσιών, με την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας.
Ενημερώνει και απευθύνει συστάσεις στους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις εξελίξεις σε θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου.
5
 Στην καταγγελία του καταναλωτή προς την ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή
 • Στοιχεία σύνδεσης στην οποία αφορά η καταγγελία
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας
 • Συνοπτική αναφορά του προβλήματος
 • Το «μοναδικό αριθμό αναφοράς» της εταιρίας (εφόσον υπάρχει)
 • Τυχόν απάντηση του παρόχου (εφόσον υπάρχει) , την οποία επισυνάπτει ο καταναλωτής
 • Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας του καταναλωτή με τον πάροχο.

Υπάρχει “Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Καταγγελίας στην ΕΕΤΤ για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ:
Με τη χρήση συσκευών, όπως το smartphone και η ταμπλέτα, που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας, οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και Διαδικτύου, δεν περιορίζονται μόνο στα στενά όρια του καλωδίου, του σπιτιού, του γραφείου ή της χώρας. Ο καταναλωτής, με το πλήθος υπηρεσιών και προγραµµάτων που διατίθενται στην αγορά, έχει μεγαλύτερη ευελιξία και τη δυνατότητα πλέον να επιλέγει ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του. Ωστόσο, η δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωσή του, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώµατά του και να αξιοποιεί τις προσφερόμενες δυνατότητες επιλογών.
Για τους παραπάνω λόγους, η ΕΕΤΤ έχει εκδόσει το φυλλάδιο «Οδηγός Καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο», με το οποίο ενημερώνει για θέματα σχετικά με τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, το Διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις