Την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σημειώνεται ότι η σχετική εγκύκλιος παρέμενε ανενεργή από το 2008. Ενεργοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου το 2016, πρώτο έτος εφαρμογής του θεσμού.
Για την επόμενη σχολική χρονιά, η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα με την αρ. 36380/Δ3/07-03-2019 πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η εγκύκλιος αναφέρει:
Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την πρόταση για ίδρυση και κατάργηση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α. Η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες συστεγαζόμενες ή πλησίον της προτεινόμενης για ίδρυση νέου τμήματος ένταξης,
β. Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους έχει προταθεί υποστήριξη από τμήμα ένταξης από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ή από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.
Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης υλοποιείται ως εξής:
Α. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού εξασφαλίσουν:
α) από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, βεβαίωση για: α) τον αριθμό των μαθητών που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από Κ.Ε.Σ.Υ., β) τον αριθμό των μαθητών που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και
γ) την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, και
β) την πρόταση των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, για τον αριθμό των μαθητών οι οποίοι χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις, ανά προτεινόμενη σχολική μονάδα, συντάσσουν πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση – εισήγηση μέχρι 28-03-2019 η οποία θα καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool προσδιορίζοντας:
α) την ονομασία της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται η ίδρυση του Τμήματος Ένταξης,
β) τον αριθμό των μαθητών για το προτεινόμενο για ίδρυση Τ.Ε. και
γ) την δυνατότητα στέγασης αυτού,
Στη συνέχεια αποστέλλουν άμεσα εγγράφως προς τους Δήμους την πρότασή τους (όπως αυτή καταχωρίστηκε στο Myschool) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω προκειμένου να ζητήσουν την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3966/2011 (Α΄118). To σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr. Αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και εκδοθούν και οι βεβαιώσεις:
α) ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές και
β) δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄/143) και του άρθρου 2 του Π.Δ.80/2016 (Α΄/145), θα τις καταχωρίσουν στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool και θα τις διαβιβάσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 02-05-2019 και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις