To Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» ενημερώνει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τα δικαιώματα που έχουν  τα υποκείμενα των δεδομένων τα εξής:
Το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων (παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019, Α΄ 70).
Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων (παρ. 2 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019).
Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», περιλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (παρ. 3 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019).
Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω του Π.Σ. «myschool» αποτελεί η συμμόρφωση στη σχετική έννομη υποχρέωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 και τη λοιπή νομοθεσία για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και, συμπληρωματικά, η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.). Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν επεξεργάζεται μέσω του Π.Σ. «myschool» δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. («ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), παρά μόνο στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και ιδίως για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω του Π.Σ. «myschool» είναι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η επικοινωνία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτήριο επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3442000 και ηλεκτρονικά στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/forma-epikoinwnias  
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος έχει ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία.
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016.
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool» δεν κοινοποιούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση.
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω του Π.Σ. «myschool»:
α) Να λαμβάνουν επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσο προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται ή όχι επεξεργασία μέσω του Π.Σ., καθώς και να λαμβάνουν αντίγραφα των δεδομένων αυτών (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να απαιτούν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων τους (δικαίωμα διόρθωσης).
γ) Να ζητούν τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους (δικαίωμα διαγραφής ή «δικαίωμα στη λήθη»).
δ) Να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους ή παράνομης επεξεργασίας τους ή αν το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από τα υποκείμενα των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά τους στην φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/formaepikoinwnias  με θέμα «myschool – Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων».
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποχρεούται να απαντά αμελλητί στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, με την παροχή σχετικής ενημέρωσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
Σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ).
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του Γ.Κ.Π.Δ., υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr
Πηγή: myschool
Διαβάστε επίσης:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις