Στο νόμο  4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 23 έως και 28
δημοσιεύθηκαν τροποποιήσεις και ρυθμίσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τίτλοι των άρθρων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1.  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Άρθρο 2.  Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άρθρο 3.  Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άρθρο 4.  Προσωπικό
Άρθρο 5.  Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Άρθρο 6.  Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Άρθρο 7.  Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Άρθρο 8.  Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 9.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Άρθρο 10.  Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Άρθρο 11.  Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Άρθρο 12.  Προσωπικό
Άρθρο 13.  Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Άρθρο 14.  Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Άρθρο 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16.  Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011
Άρθρο 17.  Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017
Άρθρο 18.  Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 19.  Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άρθρο 20.
Άρθρο 21.  Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Άρθρο 22.   Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες
Άρθρο 23.   Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) [Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων]
Άρθρο 24.   Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [Τροποποιήσεις του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και Ν. 4264/2014 (Α΄118)]
Άρθρο 25.   Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 26.   Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
Άρθρο 27.   Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Άρθρο 28.  Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
Άρθρο 29.  Ξενώνες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) [Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς]
Άρθρο 30.
Άρθρο 31.  Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
Άρθρο 32.  Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 33.  Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
Άρθρο 34.  Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς
Άρθρο 35. 
Άρθρο 36.  Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)
Άρθρο 37.  Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών
Άρθρο 38.  Μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
Άρθρο 39.  Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)
Άρθρο 40.
Άρθρο 41.
Άρθρο 42.  Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 43.
Άρθρο 44.  Ζητήματα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 45.  Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
Άρθρο 46.  Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών
Άρθρο 47.  Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223)
Άρθρο 48.  Θέματα Μουφτειών
Άρθρο 49.  Υποστήριξη επιστημονικού έργου για το διάλογο μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού
Άρθρο 50.  Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 51.
Άρθρο 52.  Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις
Άρθρο 53.  Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της Μακρόνησου
Άρθρο 54.  Προστασία υγρότοπων της Αττικής
Άρθρο 55.  Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης
Άρθρο 56.  Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017
Άρθρο 57.
Άρθρο 58.
Άρθρο 59.
Άρθρο 60.
Άρθρο 61.  Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Άρθρο 62.
Άρθρο 63.
Άρθρο 64.  Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
Άρθρο 65.
Άρθρο 66.  Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
Άρθρο 67.  Έναρξη ισχύος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις