Δελτίο Τύπου 25/10/2011




Αξιολόγηση και τελική επιλογή σχολικών μονάδων που θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία - Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου





Ολοκληρώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Νόμου 3966/2011 η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων σχολικών μονάδων για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)από το σχολικό έτος 2011-12 και υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, η σχετική απόφαση

Δήλωση Υπουργού:

«Πέντε μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου, (Ν3966/24/05/2011) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρώτης εφαρμογής του. Ορίσθηκαν τα πρώτα 15 δημοτικά ολοήμερα, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Θέλω να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, τα προσόντα και η δουλειά των οποίων ήταν από τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων.

Να ευχαριστήσω, επίσης, τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων για την επίπονη και ενδελεχή εργασία της.

Η λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων προάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγμένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης. Συμβάλλει καθοριστικά στην πειραματική εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, των καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής.

Προωθεί τη δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας Παιδεία για όλους που έχουμε θέσει ως κύριο στόχο».

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν:

α. Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και

β. Σχολεία που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως Πρότυπα ή Πειραματικά, περιλαμβανομένων και των Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβούν τα 15 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια.

Σχετική αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης υπέβαλαν 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων Π.Π.Σ έγινε με βάση τα κριτήρια που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 91327/Δ2/ 09-08-2011(ΦΕΚ 2013 Τ.Β./ 09-09-2011) και η Εγκύκλιος για την αναλυτική μοριοδότηση (Α.Π. 97429/Δ4 30-08-2011).

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

  • Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό)
  • Η παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία
  • Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων
  • Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
  • Η υλικοτεχνική υποδομή

Ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία επελέγησαν:

  • 15 Γενικά Λύκεια, μεταξύ των οποίων δύο είναι ενιαίες σχολικές μονάδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται και το Νηπιαγωγείο.
  • 15 Γυμνάσια συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 15 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία έχουν προσαρτηθεί ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης των υποψήφιων Π.Π.Σ. με βάση τα κριτήρια που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση, η Εγκύκλιος καθώς και ο αξιολογικός βαθμολογικός πίνακας των επιλεγέντων σχολείων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr


Αξιολογικός πίνακας Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

39,58

2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

37,95

3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

37,16

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

36,43

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.

49,31

1/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.

32,50

2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

31,10

3/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.

20,25

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.

16,98

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2o 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

57,58

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

37,46

2o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

36,53

8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

34,77

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

31,86

2ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών Π.Τ.Δ.Ε. Π.Α.

31,61

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30,94

1o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων Ζ.Π.Α. ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο

30,43

1ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών

28,31

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

27,10

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

26,94

1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25,26

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ"

22,96

1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ Πειραιά

22,46

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σ.Σ.ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

19,78

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

60,94

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

58,50

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

55,54

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

53,08

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

50,75

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

48,95

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

46,15

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

45,21

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

44,60

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΚ

38,27

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

36,05

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

35,24

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

32,32

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

32,21

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

32,20

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

62,18

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

54,33

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

53,35

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

49,78

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

49,08

Π.Σ.Π.Θ.: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

48,79

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

44,54

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

44,07

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ"

41,79

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

41,52

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

41,42

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

38,90

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

36,28

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

34,80

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

33,01

.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις