Λίγες σκέψεις πάνω στην παιδαγωγική οπτική της αξιολόγησης των μαθητών • Η αριθμητική βαθμολογία των παιδιών στο δημοτικό σχολείο δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρως αντικειμενική, αφού το παιδί ως πρόσωπο δεν αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να καταργηθεί  και να αντικατασταθεί με αξιολογικές κρίσεις σε εμπεριστατωμένο κείμενο που θα αναφέρονται στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες ενός προσώπου, δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με τόση ακρίβεια σε έναν αριθμό, όσο σε ένα εύρος αριθμών.
 • Η βαθμολογία με αριθμούς έχει νόημα όταν υπάρχει και προηγούμενη ώστε μ’ αυτόν τον τρόπο να εκφράζεται  η θετική ή η αρνητική εξέλιξη του ίδιου παιδιού.
 • Ο βαθμός ικανοποίησης του προσώπου θα έπρεπε να προέρχεται από την αξιολογική κρίση που αποδίδεται με ποιοτικό χαρακτηρισμό και όχι από την αριθμητική αποτίμηση, που πολλές φορές τον συνοδεύει υποχρεωτικά.
 • Δεν συγκρίνουμε σε καμία απολύτως περίπτωση ένα παιδί με κάποιο άλλο γιατί η όποια σύγκριση αδικεί εκ προοιμίου το πρόσωπο του παιδιού και κατά συνέπεια δεν συγκρίνουμε ούτε τις βαθμολογίες τους. Δεδομένου ότι το κάθε ένα παιδί είναι μοναδικό, η σύγκριση αυτή δε μας δίνει κάποιο πραγματικό συμπέρασμα λόγω του ότι δε δύναται να είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων ενός προσώπου.
 • Στην αξιολόγηση προσώπων η σύγκριση αριθμών δεν έχει νόημα.
 • Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθητών από τους ίδιους ή από τον εκπαιδευτικό ή ακόμα χειρότερα η καυχησιολογία κάποιων μαθητών για το βαθμό τους, αποτελούν αιτία ρήξης των μεταξύ τους σχέσεων και του θετικού συγκινησιακού κλίματος της τάξης (ομάδα).
 • Η  πρόθεση σύγκρισης ενός απόλυτου αριθμού Α με έναν απόλυτο αριθμό Β, που αποδίδονται αντίστοιχα ως βαθμολογία σε δύο μαθητές, από αυτούς τους ίδιους ή από ένα τρίτο πρόσωπο (εκπαιδευτικός) μπορεί να οδηγήσει στη μείωση και μόνο του αυτοσυναισθήματος του μαθητή με το μικρότερο απόλυτο αριθμό, επειδή  οι μαθητές λόγω της ηλικίας τους δεν έχουν κατακτήσει τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας.
 • Ο βαθμός (αριθμός) αξιολόγησης ενός προσώπου αποτελεί κατά μία έννοια «προσωπικό δεδομένο», αφού μόνο το ίδιο το πρόσωπο στο οποίο αυτός αναφέρεται δύναται να κάνει χρήση του μελλοντικά και μάλιστα μόνο σε σχέση με το ίδιο αξιολογικό αντικείμενο (ή πλαίσιο).
 • Οφείλουμε να τονίζουμε στους μαθητές το ανούσιο της σύγκρισης των αριθμών (νούμερα) που αναφέρονται και αντιστοιχούν σε πρόσωπα.
 • Το αδιαμφισβήτητο κύρος των προσώπων και η ποιότητα των σχέσεων της ομάδας είναι υπεράνω από οποιοδήποτε κατάταξη η οποία προκαλείται από αριθμητικές αξιολογήσεις.

Α.Χ.Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις