ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική Ημερίδα»
Σχετ.:  1. Ν. 1566/85, άρθ. 55, παρ.1, εδάφιο στ.΄
            2. Π.Δ. 79/2017, άρθρο 17, παράγραφος 1.
3. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ. β΄/16-10-2002).
4. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄/14-06-2018).

         Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών-επιμορφωτικών δράσεων του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (Πράξη 9η /12-03-2019), θα πραγματοποιηθεί  Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου (οδός Τραπεζούντος & Λιβερών, Άγιος Στέφανος, τηλ.: 2108144319)), τη Δευτέρα 1/04/2019 και ώρες 08:3014:00 με υπεύθυνη συντονισμού την κ. Βασιλική Παπαδοπούλου ΣΕΕ ΠΕ70 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής,  σε συνεργασία με τους (ΠΕ 70): Μανούσου Ε., Μητρόπουλο Γ., Χαρίτο Β., ΠΕ60 : Ευθυμιοπούλου Α., Φεγγερού Π.,  και τους Σ.Ε.Ε. Ειδικοτήτων: Καραγιάννη Ε. (ΠΕ 06), Λαλαζήση Χ. (ΠΕ 81),  Κωτσάκη Στ. (ΠΕ 86), Τσόνια Στ. (ΠΕ 11) και τη Σ.Ε.Ε. Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ατταλιώτου Κ..
Η ημερίδα απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων και όλων των ειδικοτήτων των ανωτέρω Δημοτικών Σχολείων, Παιδαγωγικής και Επιστημονικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου.

  • Κατά την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν και η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.
  • Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του σχολείου σας.

 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Διοργάνωση


5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Αττικής, Σ.Ε.Ε. (ΠΕ 70) : Βασιλική Παπαδοπούλου

Επιμορφωτές
      Βασιλική Παπαδοπούλου, Ράνια Χιουρέα, Πατρινόπουλος Ματθαίος,
      Μανούσου Ευαγγελία, Καραγιάννη Ευαγγελία, Γεωργαντά Βασιλική,
      Μητρόπουλος Γιώργος, Παπαϊωάννου Αναστασία, Μίχου Ρούλα,
      Ηλιάδου Κατερίνα Ευθυμιοπούλου Αγάπη, Φεγγερού Παναγιώτα,
      Λαλαζήση Χρύσα, Βορύλλα Βαρβάρα, Τσόνιας Σταύρος


Επιμορφούμενοι
       Εκπαιδευτικοί όλων των Τάξεων και Ειδικοτήτων από τα Δημοτικά   
        Σχολεία του Δήμου Διονύσου

Δραστηριότητα

      Επιμορφωτική ΗμερίδαΘέματα

-Αποτελεσματική Επικοινωνία
-Διαχείριση κρίσεων και επίλυση συγκρούσεων.
-Προβλήματα συμπεριφοράς και στρατηγικές αντιμετώπισής τους
-Αξιοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών πόρων, δεξιότητες επικοινωνίας
& συμβουλευτικής.
-Δημιουργικότητα / κριτική σκέψη και λογοτεχνία, εκπαίδευση για την αειφορία, αξιοποίηση των ΤΠΕ και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
-Θέματα σχολικής βίας & εκφοβισμού.

Στόχοι της Επιμορφωτικής
Ημερίδας

         Στόχοι της Ενημερωτικής - Επιμορφωτικής Ημερίδας είναι:
  • η επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης,η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο,
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας/συμβουλευτικής,
  • η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος,
  • η ενίσχυση της κριτικής & δημιουργικής σκέψης,
  • η αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής βίας & εκφοβισμού
Μέθοδοι & Εκπ/κές
Τεχνικές
           Εισηγήσεις, Καταιγισμός Ιδεών, Εργαστήρια,
           Δραστηριότητες Διαλόγου & Μελέτες Περίπτωσης.
Ημερομηνία
          Δευτέρα, 1 - 04 - 2019
Τόπος
           2ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου
Ώρα
          08:00 - 13:45ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής, της  ΣΕΕ κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου
Ημερομηνία : Δευτέρα 1 Απριλίου 2019
Τόπος : 2ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου
   
                                                                                         
Ώρες


8.00-8.30
Προσέλευση
Α΄ ΜΕΡΟΣ
8.30-9.15
Κεντρική Εισήγηση με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Βασιλική Παπαδοπούλου,  ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

Β΄ ΜΕΡΟΣ
9.15-10.45
1ο Εργαστήριο (Ομάδα 1η  Α΄ τάξη)
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Α. Ευθυμιοπούλου, ΣΕΕ Νηπιαγωγών, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

9.15-10.45
2ο Εργαστήριο
(Ομάδα 2η  Β΄ τάξη)
Δεξιότητες Δημιουργικότητας και Κριτικής Σκέψης με την αξιοποίηση της λογοτεχνίας
 Π. Φεγγερού, ΣΕΕ Νηπιαγωγών, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

9.15-10.45
3ο Εργαστήριο (Ομάδα 3η  Γ΄ τάξη)
Προσεγγίζοντας το μάθημα της Γλώσσας με δημιουργικότητα
Α. Παπαϊωάννου, ΠΕ70, 10ο Δ. Σχ. Βύρωνα, εμψυχώτρια

9.15-10.45
4ο Εργαστήριο (Ομάδα 4η   Δ΄ τάξη)
Οι 17 στόχοι του αειφόρου σχολείου μέσα από δραστηριότητες
Β. Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

9.15-10.45
5ο Εργαστήριο
(Ομάδα 5η  Ε΄ τάξη)
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Επιστημών
 Μ. Πατρινόπουλος, ΣΕΕ ΠΕ70,  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

9.15-10.45
6ο Εργαστήριο (Ομάδα  6η  ΣΤ΄ τάξη)
Αξιοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδακτική διαδικασία
Β. Γεωργαντά, MEd, εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δ. Σχ. Δροσιάς

9.15-10.45
7ο Εργαστήριο (Ομάδα 7η  Δντές/ριες και Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής)

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση θεμάτων συμπεριφοράς μαθητών
Δρ Ρ. Χιουρέα, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

9.15-10.45
8ο Εργαστήριο (Ομάδα  8η   Εκπ/κοί Ξένων Γλωσσών)
Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ε. Καραγιάννη, ΣΕΕ ΠΕ06 , 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

9.15-10.45
9ο Εργαστήριο  (Ομάδα 9η  Αισθητικής Αγωγής)

Αποτελεσματική Επικοινωνία
Ε. Μανούσου,  ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
9.15-10.45
10ο Εργαστήριο
(Ομάδα 10η  Φυσικής Αγωγής)

Προβλήματα συμπεριφοράς στην Πρωτοβάθμια
Γ. Μητρόπουλος, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
9.15-10.45
11ο  Εργαστήριο (Ομάδα 11η  Τ.Ε + ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ+ Ψυχολόγοι)

Σχολικός εκφοβισμός-Επίλυση συγκρούσεων και κοινωνικές δεξιότητες 
Ρ. Μίχου & Κ. Ηλιάδου, Ψυχολόγοι, 1ο ΚΕΣΥ Αν. Αττικής10.45-11.15
Διάλειμμα

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
11.15- 12.45
1ο Εργαστήριο  (Ομάδα 1η  Α΄ τάξη)
Δεξιότητες Δημιουργικότητας και Κριτικής Σκέψης με την αξιοποίηση της λογοτεχνίας
 Π. Φεγγερού, ΣΕΕ Νηπιαγωγών, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

11.15- 12.45
2ο Εργαστήριο (Ομάδα 2η  Β΄ τάξη)
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Α. Ευθυμιοπούλου, ΣΕΕ Νηπιαγωγών, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

11.15- 12.45
3ο Εργαστήριο (Ομάδα 3η  Γ΄ τάξη)
Οι 17 στόχοι του αειφόρου σχολείου μέσα από δραστηριότητες
 Β. Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

11.15- 12.45
4ο Εργαστήριο (Ομάδα 4η  Δ΄ τάξη)
Προσεγγίζοντας το μάθημα της Γλώσσας με δημιουργικότητα
Α. Παπαϊωάννου, ΠΕ70, 10ο Δ. Σχ. Βύρωνα, εμψυχώτρια

11.15- 12.45
5ο Εργαστήριο (Ομάδα 5η  Ε΄ τάξη)
Αξιοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδακτική διαδικασία
Β. Γεωργαντά, Med, εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δ. Σχ. Δροσιάς

11.15- 12.45
6ο Εργαστήριο (Ομάδα 6η  ΣΤ΄ τάξη)
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με την αξιοποίηση του World Cafe
Ε. Μανούσου, ΣΕΕ  ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

11.30- 13.00
7ο Εργαστήριο (Ομάδα 7η  Δντές/ριες)
Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ε. Καραγιάννη, ΣΕΕ ΠΕ06, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

11.15- 12.45
8ο Εργαστήριο (Ομάδα 8η  Εκπ/κοί Ξένων Γλωσσών)
Εκπαίδευση για την Αειφορία-Ενίσχυση του σχολείου της Δημοκρατίας και της Συνεργασίας
Χ. Λαλαζήση, ΣΕΕ ΠΕ81, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

11.15- 12.45
9ο Εργαστήριο
(Ομάδα 9η  Αισθητικής Αγωγής και Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής )

Σχολικός εκφοβισμός-Επίλυση συγκρούσεων και κοινωνικές δεξιότητες
 Ρ. Μίχου & Κ. Ηλιάδου, Ψυχολόγοι, 1ο ΚΕΣΥ Αν. Αττικής


10ο Εργαστήριο
 (Ομάδα 10η  Φυσικής Αγωγής)

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο,
Σ. Τσόνιας, ΣΕΕ ΠΕ11, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
11.15- 12.45
11ο Εργαστήριο
(Ομάδα 11η  Εκπ/κοί Τ.Ε + παράλληλων στηρίξεων + Ψυχολόγοι)

Συνεργασία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και γονείς
Δρ Ρ. Χιουρέα, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΔ΄ ΜΕΡΟΣ
12.50-13.45
Εργαστήρια αναστοχασμού εκπαιδευτικών ανά σχολική Μονάδα –Ολομέλεια: Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίων και κλείσιμο ημερίδας
Βασιλική Παπαδοπούλου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

Ομάδα 1η : Δάσκαλοι/λες  Α΄ τάξης
Ομάδα 2η : Δάσκαλοι/λες  Β΄ τάξης
Ομάδα 3η : Δάσκαλοι/λες  Γ΄ τάξης
Ομάδα 4η : Δάσκαλοι/λες  Δ΄ τάξης
Ομάδα 5η : Δάσκαλοι/λες  Ε΄ τάξης
Ομάδα 6η : Δάσκαλοι/λες ΣΤ΄ τάξης
Ομάδα7η : Διευθυντές/ντριες
Ομάδα 8η : Εκπαιδευτικοί Αγγλικών/ Γαλλικών/Γερμανικών
Ομάδα 9η : Εκπαιδευτικοί Αισθητικής Αγωγής
Ομάδα 10η : Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
Ομάδα 11η : Εκπαιδευτικοί Τ.Ε και παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και Ψυχολόγοι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής την 1η περίοδο 9.30-11 είναι στην 7η Ομάδα και στη δεύτερη περίοδο 11.15-12.45 είναι στην 9η ομάδα
    

                                                                                 Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70
                                                                                                        του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

                                                    Βασιλική Παπαδοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις