Σύμφωνα με το Νόμο 4823/3-8-2021 η διαδικασία παραπομπής των μαθητών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ έχει ως  εξής:

Άρθρο 11. παρ. 7  Εδάφιο 1: «…Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

 Ως προς την παραπομπή από το σχολείο, όπου υφίσταται ΕΔΥ, προβλέπονται: (άρθρο 11 και 17)

  • Δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση του παιδιού του από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  • Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, με τεκμηριωμένη εισήγηση της ΕΔΥ και του συλλόγου για την παραπομπή.

Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και ότι ο/η μαθητής/τρια συνεχίζει να έχει δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον

  • Περιγραφική έκθεση για το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του  παιδιού συμπεριλαμβανομένων των  μέτρων που λήφθησαν από την σχολική μονάδα καθώς και των σχετικών αποτελεσμάτων.

Ως προς την παραπομπή από το σχολείο, όπου δεν υφίσταται ΕΔΥ, προβλέπονται:

  • Δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση του παιδιού του από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  • Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, με τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου για την παραπομπή, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.
  • Περιγραφική εκπαιδευτική έκθεση


Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τους Νόμους 2817/2000 και Ν. 3699/2008, οι μαθητές και μαθήτριες που η χαμηλή επίδοσή τους συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υποστηρίζονται από Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτική Διδασκαλία.


Ανάρτηση chiourea.gr   στο Διαγνωστικές Υπηρεσίες - ΚΕΔΑΣΥ

Δείτε επίσης:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις