Τι αλλαγές φέρνει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευσηΤετάρτη 7 Μαΐου 2014


Με 141 ΝΑΙ έναντι 98 ΌΧΙ υπερψηφίστηκε η πολυσέλιδη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που περιελάμβανε ρυθμίσεις που αφορούσαν θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ενώ μεταξύ των άλλων υπήρχαν ρυθμίσεις και για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και για την Τράπεζα Θεμάτων.
Υπέρ της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1424 και ειδικό αριθμό 41, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές. Κατά της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1424 και ειδικό αριθμό 41, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 98 Βουλευτές. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό αριθμό 1424 και ειδικό αριθμό 41 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.


Τι αλλαγές φέρνει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας Όπως έχει γράψει το news.gr η τροπολογία αφορά πολλούς τομείς της εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά:

Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια – ΑναπληρωτέςΗ πολυσέλιδη τροπολογία του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν και τους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και της ειδικής αγωγής.

Επίσης αναφορά γίνεται και σε θέματα εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ενώ λύση δίνεται και στα ιδιωτικά σχολεία που δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν νέα άδεια?,? καθώς η άδεια που έληγε στις 31/12/2013 παρατείνεται έως και τις 15 Ιουλίου του 2014.


Ρυθμίσεις για τα νηπιαγωγεία: Πολυθέσια νηπιαγωγείαΜια από τις σημαντικές αλλαγές είναι η αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν1566/1985 που όριζε ότι:

Τα νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από 7 έως 30 νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από 31 έως 60 νήπια. Ο αριθμός των νηπίων κατά νηπιαγωγό μπορεί να μειώνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

«Κατ' εξαίρεση τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς 30 νήπια».

Το πιο πάνω άρθρο αντικαθίσταται και πλέον ορίζεται ότι τα νηπιαγωγεία ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων μπορεί να υπερβαίνει τον 1 νηπιαγωγό για κάθε 25 νήπια και όχι λιγότερο από 7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.

Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς 30 νήπια

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγήςΕκπαιδευτικοί της ΕΑΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες την εβδομάδα λαμβάνουν τακτικές αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-14.

Οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Σε άλλη ΣΜΕΑΕ.

2. ΣΕ ΚΕΔΔΥ.

3. Για τις ειδικότητες που προβλέπεται ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της Διεύθυνσης.

4. Σε διοικητικό έργο της σχολικής τους μονάδας.

5. Διοικητικό έργο σε όμορη σχολική μονάδα.

Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης και για τις δομές της ειδικής αγωγής. Όσα αναφέρθηκαν υλοποιούνται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

Αναπληρωτές σε παράλληλη στήριξηΕπίσης άλλη μια ρύθμιση αφορά τους αναπληρωτές ΔΕ ΕΑΕ που προσλαμβάνονται για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι οι προσλήψεις αυτές είναι αποκλειστικά μειωμένου ωραρίου. Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου για να γίνει αυτό πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί να το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση ότι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

2. Να αφορά το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, την ίδια περιοχή και την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί ΔΕ ΕΑΕ και ΠΕ ΕΑΕ στην παράλληλη στήριξη εφόσον δεν καλύπτουν το ωράριό τους παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες ως ακολούθως κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Παράλληλη στήριξη και σε άλλους μαθητές με αναπηρίες στην ίδια Διεύθυνση.

2. Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με αναπηρίες στην ίδια ή και σε άλλη σχολική μονάδα.

3. Υπηρεσίες ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται.

Σε περίπτωση που μια σύμβαση εκπαιδευτικού μετατραπεί από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αποστείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ

Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι πίνακες πρόσληψης προσωπικού στις περιφερειακές διευθύνσεις, μπορούν να συγκροτούνται ΕΔΕΑΥ με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατά το σχολικό έτος 2013-14 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.

Λύση στο πρόβλημα των ιδιωτικών σχολείων που έληξε η άδειά τους.

 Για τα ιδιωτικά σχολεία που έληγε η άδεια λειτουργίας τους δόθηκε παράταση μέχρι και τις 15 Ιουλίου του 2014.

Παράταση ζωής για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Τα λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (αμιγώς ελληνικά λύκεια) των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές θα καταργηθούν από το σχολικό έτος 2016-17 ώστε οι μαθητές που εγγράφηκαν το σχ. Έτος 2012-13 στην Α' Γυμνασίου να έχουν τη δυνατότητα να αποφοιτήσουν από αμιγώς ελληνικό Λύκειο.


Καλόγηρος Βασίλειος

Πηγή: .newsbeast.gr
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις