ΔΑΒΙΣΑΤΙΕ TΟ ΠΡΑΚΤΑΑΩ ΚΙΕΝΜΕΟ ΓΡΟΡΓΗΓΑ! ΜΡΕΠΙΤΟΕ!
Σερήμα σας σνέλτω ένα μακάνυμητι, γναμέμρο κωάπς δαικορετιφά... Κονυμάε, ας το πύμοε, ένα μρικό τσάκετι, με πωτόπτυρο και δικασεδασκτιό τόπρο!

Σωμύφνα με μια ένευρα στο Πινεπσαμιτήο του Κίματπριζ, δεν πίζαει κνέ
ναα ρλόο με τι σιρεά εαίνι τετοποημένθα τα γατμάρμα σε μια λξέη, αερκί μνόο το πτρώο και το τεελαίυτο γμάμρα της ληξές να εαίνι στη στωσή θσέη. Τα υλιποπόα γαμράμτα μοπορύν να ενίαι σε τεχυαίς θισέες και όωμς είσες να μοτρεπίε να διταζάβεε τις λιξέες χίρως πηβρόμλα.

Ατυό σαμυβίενι, διτόι ο αθνιπώνρος εκολέφαγς δεν δειβάζαι γμάμρα γάμρμα κθάε λξέη, αλλά τη λξέη ως σνολύο.

Φλοίι μου, το δαβτάσιε το κμενίεο; Εαμίι σογίρυη ότι όολι τα κέφαταταρε πηφεμίρα, ενώ  βιαβέα δεν το πατερέμινε.

Ασίτεπυτο δεν ενίαι; Κι όωμς ανηθλιό!

Εαμίι παρνήφεη για εάσς! Μάβπρο!

Κλαό Δατεπενυκατύγοσο!

Φάικιλα,

Ριάνα Χοριέυα.


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις