ΔΑΒΙΣΑΕ TΟ ΠΡΑΚΤΑΑΩ ΚΙΕΝΜΕΟ ΓΗΡΓΟΓΡΑ! ΜΡΕΠΟΙΣ!Σωμύφνα με μια ένευρα στο Πινεπσαμιτήο του Κίματπριζ, δεν πίζαει ρλόο με τι σιρεά εα
ίνι τετοποημένθα τα γατμάρμα σε μια λξέη, αερκί μνόο το πτρώο και το τεελαίυτο γμάμρα της ληξές να εαίνι στη σσωτή θσέη. Τα υλιποπόα γαμράμτα μοπορύν να ενίαι σε τεχυαίς θισέες και όωμς είσες να μοτρεπίε να διταζάβεε τις λιξέες χίρως πηβρόμλα. Ατυό σαμυβίενι, διτόι ο αθνιπρώνος εκολέφαγς δεν δειβάζαι γμάρμα γάμρμα κθάε λξέη, αλλά τη λξέη ως σνολύο. Το δαβσάιτε το κμενίεο; Μάβπρο! Ασίτεπυτο δεν ενίαι; Κι όωμς ανηθλιό!


  • Υλικό Επιμόρφωσης - ΔΥΣΛΕΞΙΑ  Περιλήψεις των εισηγήσεων από τις επιμορφωτικές ημερίδες 2012-2013 για τη Δυσλεξία, της Σχολ. Συμβούλου 2ης Περιφέρειας ΕΑΕ Δρ. Ρ. Χιουρέα  8-6-2013


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις

Εκπαιδευτική Επικαιρότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Δημοφιλή Θέματα