Σύμφωνα με το Ν.4547/2018, καταργούνται τα ΚΕΔΔΥ και ιδρύονται τα Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης).  Στα άρθρα 6 έως 11 του μόμου αυτού, περιγράφονται σχετικά με τα ΚΕΣΥ, οι διαδικασίες ίδρυσης, ποια είναι η αποστολή και αρμοδιότητές τους,  τα Όργανα διοίκησης, η στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και η διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ιδρύονται 13 Κ.Ε.Σ.Υ. ως εξής:

1) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

2) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

3) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία.

4) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή.

5) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

6) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

7) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

8) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

9) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί.

10) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί.

11) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

12) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

13) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

Σήμερα Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  οι προσωρινοί Πίνακες με τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ κατά αλφαβητική σειρά. Επίσης ανακοινώθηκαν και οι πίνακες όσων δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και δε γίνονται δεκτοί, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/18-10-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-9-2018 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-9-2018 «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μπορούν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 19/10/2018 έως και 23/10/2018 στις 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr ή στα fax 210-6450609 - 210-6450298.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις