Διαδικασία έγκρισης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ν. 3699/2008, άρθρο 6
4. «Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται»:
………
γ) «Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του […] διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης».
Υπ. αριθμ. 102224/Γ6/28.08.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής με τίτλο: «Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι»
Γ. Διδασκαλία στο σπίτι
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 3699/2008 και το υπ’ αριθμ. 6622/Γ6/20.01.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. Θα πρέπει ο κατάλογος των εγκεκριμένων διδασκαλιών στο σπίτι να διαβιβάζεται από την Διεύθυνση  Εκπαίδευσης στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ενημέρωση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθείται η εξής διαδικασία για έγκριση διδασκαλίας μαθητή στο σπίτι:
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
1. Προσκομίζουν στο σχολείο, γνωμάτευση από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή που αναγράφει την πάθηση και προτείνει τη Διδασκαλία στο Σπίτι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το πέρας του σχολικού έτους.
2.     Αιτούνται μέσω του σχολείου, στην οικεία Διεύθνση Εκπαίδευσης, Διδασκαλία στο Σπίτι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
Διαβιβάζει στη Δ/νση Εκπαίδευσης τα παρακάτω έγγραφα:
1.     Την αίτηση του γονέα.
2.     Τη γνωμάτευση.
3.     Βεβαίωση φοίτησης σπουδών του μαθητή στην σχολική μονάδα.
Η Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ:
Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης εγκρίνει τη Διδασκαλία στο σπίτι.
ΤΟ ΚΕΣΥ:
Το ΚΕΣΥ προτείνει τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας
Άλλα σχετικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις