Περισσότερες από 750 επιστημονικές δημοσιεύσεις για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό περιβάλλον εκδόσεων ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)!
Με τα σχολεία της χώρας να παραμένουν κλειστά ως ένα μέτρο πρόληψης για τη μείωση της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με στόχο να διατηρηθεί η στενή επαφή των φοιτητών και των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τι περιλαμβάνει ωστόσο μία τέτοια εκπαιδευτική μέθοδος και πώς μπορεί να εφαρμοστεί;
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως παιδαγωγική θεώρηση πραγμάτων και εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, για να λειτουργεί αποτελεσματικά, συνυπάρχει και αλληλοσυμπληρώνεται με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Ταυτόχρονα, και οι δύο μαζί, εναρμονίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία, τα οποία ενδυναμώνουν και ολοκληρώνουν τη θεωρητική τους ανάπτυξη και την πρακτική τους εφαρμογή.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διαθέτει μία πλούσια συλλογή έγκριτων επιστημονικών δημοσιεύσεων για τους τομείς της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing, για τα μέλη της εκπαιδευτικής, της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.
Εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τάσεις και τις προκλήσεις που απασχολούν τον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διεθνώς, μπορούν να μεταβούν στο αρχείο των τευχών του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση» και να μελετήσουν περισσότερες από 170 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες.
Επίσης, φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που αναζητούν επιστημονικό περιεχόμενο για να υποστηρίξουν την πτυχιακή τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή, ανατρέχοντας στο αρχείο των πρακτικών του «Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 599 εισηγήσεων και να διερευνήσουν θέματα που άπτονται του πεδίου της εφαρμογής των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και όχι μόνο.
Το περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση», που εκδίδεται με την υποστήριξη του ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας eJournals, αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγει το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). Εκπαιδευτικοί, ερευνητές αλλά και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις, μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία πλοήγησης που παρέχει η πλατφόρμα και να αναζητήσουν έγκριτες και επαναχρησιμοποιήσιμες πηγές επιστημονικού περιεχομένου.
Εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανατρέχοντας στο αρχείο του περιοδικού μπορούν να ανακαλύψουν προτάσεις ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού στα μαθηματικά και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, στο αρχείο του περιοδικού ευρετηριάζονται οι τόμοι 13(1) και 13(2) που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 18 ερευνητικών εργασιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση. 
Στην «Ανοικτή Εκπαίδευση» έχουν δημοσιευτεί, επίσης, δεκάδες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, την εκπαίδευση ενηλίκων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για τη δια βίου μάθηση και την πληροφορική που μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών για επαγγελματική αυτοβελτίωση και ακαδημαϊκή εξέλιξη, όσο και στον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών.
Ωστόσο, το επιστημονικό περιεχόμενο που μπορεί να αναζητήσει κάποιος για τους τομείς της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δεν περιορίζεται στο ψηφιακό αρχείο του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση». Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που αναζητούν έγκριτο και τεκμηριωμένο υλικό για να υποστηρίξουν τη διδακτορική τους διατριβή ή την πτυχιακή τους εργασία, ανατρέχοντας στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, μπορούν να εντοπίσουν εισηγήσεις για τον αντίκτυπο της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον τελευταίο μόνο τόμο των πρακτικών, ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να μελετήσει 22 ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις.
Το διεθνές συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διοργανώνεται και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ τα πρακτικά του συνεδρίου εκδίδονται με την υποστήριξη του ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας eProceedings.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών και του περιοδικού, ενώ το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου των εκδόσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, η υπηρεσία ePublishing του EKT αφορά την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων-μονογραφιών, με δυνατότητες online ανάγνωσης του περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές καθώς και εξειδικευμένων αναζητήσεων. Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες. Μέχρι σήμερα η υπηρεσία χρησιμοποιείται από 49 εκδότες.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ΕΚΤ

Δείτε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις