Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει:

α) σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

β) γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργικής απόφασης (Β’ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)".

Τα οριζόμενα στην ενότητα Γ’ του 1ου άρθρου έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Στον Γ.Μ.Ο. των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα ληφθούν υπόψη τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

To  έγγραφο σε μορφή pdf 

Ανάρτηση chiourea.gr  στο Εγκύκλιοι - Β/ΒΑΘΜΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ,  Ειδική Αγωγή - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-Αξιολόγηση, Ειδική Αγωγή - ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και Ειδική Αγωγή - ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις